Halifax ima posebno iskustvo u pružanju prevodilačkih usluga iz oblasti bankarstva, finasija i osiguranja. Neki od naših klijenata su:

Međunarodna finansijka korporacija (IFC)

Narodna banka Srbije

Addiko banka (bivša Hypo Alpe Adria)

Banca Intesa

EFG Eurobank

Halkbank

Société Générale

Ministarstvo ekonomije – Direkcija za mere i dragocene metale

Ministry finansija – Uprava za trezor

Agencija za privatizaciju Republike Srbije

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

Fond za inovacionu delatnost

 

ifc        NBS

Banca Intesa         Societe Generale

Halkbank            Eurobank                 Hypo     

Innofund                 Privatisation agency

  Ministry of Finance      export credit and insurance agency