USLUGE PREVOĐENJA DOKUMENATA

Halifax profesionalne usluge prevođenja dokumenata

Halifax pruža usluge prevođenja dokumenata: pouzdano, efikasno, uz strogu poverljivost informacija i striktno poštovanje rokova. Radimo prevode u skoro svim jezičkim kombinacijama, a budući da smo ovde na Balkanu, dodatno smo specijalizovani za prevod sa srpskog i na srpski i druge balkanske jezike.

SPECIJALNA AKCIJA ZA NOVE POSLOVNE PARTNERE

Popust od 20%
na prvih 100 prevodilačkih strana u prva 3 meseca saradnje.
Jezici:
engleski, nemački, ruski, španski, italijanski, u kombinaciji sa srpskim.
Popust se odnosi na standardne prevode i na prevode sa overom sudskog tumača.


Usluge prevođenja dokumenata

Različiti dokumenti zahtevaju različite pristupe prevođenju. Nećemo roman prevoditi na isti način kao pismo, zakon ili veb-sajt. Kako ćemo organizovati prevod zavisi od namene, ciljne grupe čitalaca i konteksta samog prevoda.

S jedne strane, prevod ugovora mora biti izuzetno precizan: u ovom slučaju nije važno da li se lepo čita već da li pravnici procenjuju da nema „rupa”. Prevodilac se mora strogo držati originala i preformulisaće paragraf samo ako je to apsolutno neophodno.

S druge strane, kada se radi prevod marketinškog slogana na drugi jezik, u drugu kulturu, prevodilac može potpuno ignorisati original i pronaći novi način da izrazi istu poruku da bi je nova publika najbolje razumela i prihvatila.

Većina prevoda je na pola puta između ova dva primera – kvalitetan prevod zahteva ravnotežu između tih krajnosti.

Mi u Halifaxu razgovaramo s našim klijentom o nameni traženog prevoda i dogovaramo se o najboljem pristupu.

Pisano prevođenje - Usluge prevođenja Halifax - profesionalno prevođenje dokumenata

Jezičke kombinacije

Svakodnevno prevodimo nemački, italijanski, francuski, španski, portugalski, danski, ruski i sve druge evropske jezike u oba smera. Često imamo zahteve za prevod i na kineski, arapski, hebrejski i korejski, kao i u suprotnom smeru. U saradnji sa našim partnerima u svetu, možemo obezbediti prevode ne toliko čestih jezičkih kombinacija. Pošto nam je sedište u srcu Balkana, u Beogradu, naša specijalnost je prevod na balkanske jezike i s njih – prevodimo srpski, bosanski, hrvatski, albanski, crnogorski, slovenački, bugarski, makedonski.

Često se srećemo sa zahtevima za prevod dokumentacije na više jezika. Prevod se može uraditi direktno ili putem relejnog jezika, što je često bolja opcija. Prevod na srpski ili sa srpskog je često povoljniji, pa se prevod sa nekog skupljeg jezika, kao što je norveški, na razne druge jezike može raditi preko srpskog, što će u konačnom obračunu biti značajno povoljnije. (Pročitajte više o cenama.)

Koreanski etiket - Usluge prevođenja Hallifax

Pročitajte više o jezicima koje prevodimo i pogledima naših prevodilaca na njih.

Rokovi i vreme potrebno za prevod

Kada će se prevod završiti zavisi od njegove dužine i stila kojim je pisan: neki tekstovi prosto zahtevaju pažljiviji pristup nego drugi. Uzima se kao prosek da prevodilac može završiti sedam prevodilačkih strana u jednom radnom danu.

Jezička redaktura prevoda se obično radi za otprilike pola vremena potrebnog za prevod. Taj postupak se naziva obezbeđivanje kvaliteta prevoda.

Obiman dokument čiji je prevod hitan može se dodeliti timu od nekoliko prevodilaca koji rade istovremeno. Ovakav prevod može biti neujednačen, iako prevodioci tokom projekta sarađuju sa svojim kolegama– svaki prevodilac ima svoj stil, izraze kojima daje prednost. Tu na scenu stupa jezička redaktura koju radi jedan prevodilac. Za nju svakako treba dodatnog vremena, ali se uz dobru organizaciju prevod sa redakturom može uraditi uz neznatno duži rok od onoga potrebnog za sam prevod.

Kvalitet i cena su povezani u svakom poslu pa i u ovom našem prevodilačkom – mi u Halifaxu se naročito trudimo da vas čujemo i razumemo, i da ponudimo najbolju kombinaciju usluga za vaše potrebe.

Prevodioci i njihove specijalizacije

Prevodioci se najčešće profilišu za pojedine oblasti prevođenja. Halifax sarađuje s velikim brojem prevodilaca da bi se postarao da pravi čovek dobije pravi zadatak. Specijalizovani smo za finansije i bankarstvo, pravo, zakonodavstvo i administraciju, farmaciju i medicinu, tehniku, energetiku, rudarstvo i još mnogo toga. Pročitajte više ovde.

Radimo li prevode iz vaše stručne oblasti? Pišite nam i mi ćemo vam brzo odgovoriti.

Kamenolom - Halifax Usluge prevođenja - Specijalizovani profesionalni prevod

Obračun prevoda

Ponuda za prevod koju ćete dobiti od nas biće iskazana kroz cenu po reči ili cenu po prevodilačkoj strani, u zavisnosti od vaše preferencije.

U nekim delovima sveta, uobičajeni obračun je obračun po reči. U drugima, dokument se meri brojem prevodilačkih strana. Mi najčešće koristimo obračun koji je u prevodilačkoj industriji definisan kao prevodilačka strana koja ima standardan broj karaktera: 1500 bez razmaka ili 1800 s razmacima. Za neke jezike, prevodilačka strana se može definisati kao 250 reči.

UPOZORENJE! Kada upoređujete cene, vodite računa o obračunu. Obračun sa 1500 i 1800 karaktera je nepisano pravilo u prevodilaštvu, ali ne rade svi tako. Neke kompanije nude „najniže ceneobračunavajući prevod po manjoj meri za stranu. Naravno da će 750 g jabuka biti jeftinije od kilograma.

Programi za obradu teksta kao što su Microsoft Word ili Libre Office Writer imaju opcije merenja broja karaktera i reči. Obračun se u različitim aplikacijama može razlikovati, nekad se to desi čak i u različitim verzijama iste aplikacije. Mi smo se odlučili za obračun prema MS Word 2010 i to klijentu uvek naglasimo.

Brojilo karaktera - Usluge prevođenja Halifax - merenje količine prevoda

Metod obračuna zavisi od jezika i vrste originalnog dokumenta (izvorni tekst). Ako je izvorni tekst za prevod u otključanom formatu tipa .docx, lako možemo obračunati karaktere ili reči i klijentu ponuditi tačnu cenu. Ako je izvorni tekst na papiru ili je zaključan u elektronskom formatu poput .jpg, pa se stoga ne može lako obračunati broj karaktera i reči, ponudićemo cenu prema strani prevedenog teksta (ciljni tekst) čiji će se broj karaktera ili reči lako obračunati. U procesu upravljanja projektom izvorni tekst se, ukoliko je to moguće, konvertuje u otključani format putem za to namenjenih aplikacija, kako bi se olakšao proces prevođenja.

Vodite računa da li je ponuda data po izvornom ili po ciljnom tekstu. Neki jezici, kao npr. španski, imaju više reči nego neki drugi, što može da napravi značajnu razliku kod konačnog obračuna.

Obračun za overeni prevod

Overeni prevod je drugačiji, njegov najvažniji deo je pečat koji je garancija zvanične odgovornosti za kvalitet prevoda i verodostojnost u skladu sa originalom. Prevod ovakvih dokumenata se obično meri prema fizičkoj strani i uobičajeno je da se isporučuju dva pečatirana i potpisana primerka.

Pročitajte još o overenom prevodu.

Usluge prevođenja – Proces i organizacija

Definisanje projekta

U prevodilačkom biznisu, svaki posao se naziva projekat. Projekat počinje kada klijent pošalje upit. Projekt menadžer koji preuzme zadatak se detaljno informiše kod klijenta o svemu što je potrebno da bismo osigurali da sve bude jasno pre početka rada. To se odnosi na jezičku kombinaciju, hitnost, vrstu teksta, namenu prevoda i verovatnu publiku, kao i na druge usluge kao što su formatiranje ili prelom teksta za štampu. U slučaju da klijent želi da koristimo posebne termine, zamolićemo klijenta za tzv. terminološki rečnik. To mogu biti liste reči i fraza ili primeri iz tekstova koji su ranije koristili i kojima klijent daje prednost.

Pravljenje ponude

Pošto utvrdimo koje su prevodilačke usluge potrebne, projekt menadžer priprema ponudu. Ponuda može biti u formi mejla sa navedenim iznosom nadoknade i rokom u kojem se zadatak može izvršiti ili detaljna ponuda sa svim napomenama vezanim za prevod – procedurom rada, načinom obračuna, rokovima i cenama. Ako nudimo različite opcije, postojaće detaljna specifikacija ponuđenih usluga za svaku opciju.

Priprema projekta

Kada klijent potvrdi ponudu i da zeleno svetlo za rad, projekt menadžer priprema tekst. Izvorni tekst se možda mora konvertovati u otključani format ili sprovesti kroz program za kompjutersko prevođenje (CAT) koji ima opciju pre-translate.

Projekat može imati više zadataka. Može se desiti da nam za prevod treba više od jednog prevodioca da bi se ispunio rok, a mogu biti potrebne i usluge jezičke redakture ili stručne redakture. Usluge poput preloma teksta mogu se takođe tražiti radi grafičkog prilagođavanja.

Određivanje tima

Projekt menadžer će za svaki zadatak odabrati odgovarajuću osobu, odnosno tim. Odabrani prevodilac će imati iskustva u datoj jezičkoj kombinaciji i odgovarajuće znanje o temi i terminologiji.

Ako se zahteva jezička redaktura, biramo redaktora koji je obično izvorni govornik jezika na koji se prevodi (ciljni jezik). Ako se zahteva stručna redaktura, angažujemo odgovarajuću stručnu osobu. Za neke zadatke su neophodne veće intervencije, pa na scenu stupa iskusan lektor koji će umeti da prepravi tekst da bi postigao željeni efekat za prevod u ciljnom tekstu i ciljnoj kulturi.

Mnogi prevodioci su frilenseri. Mi u Halifaxu sarađujemo sa više od stotinu frilensera svakog meseca. Naši projekt menadžeri dobro poznaju sve njihove vrline, znaju u kojim oblastima se najbolje osećaju i šta najviše vole da prevode, kako se nose sa kratkim rokovima i stresom koji oni podrazumevaju, te na osnovu toga prave odgovarajući tim za prevod.

Ljudski resursi - Halifax usluge prevođenja

Koordinisanje rada

Kada je reč o složenim zadacima koji uključuju više prevodilaca, projekt menadžer će povezivati prevodioce ne bi li se postarao da postoji komunikacija o spornim temama ili da bi pomogao pri ujednačavanju stručnih termina. Takođe, projekt menadžeri će komunicirati s klijentom ako postoje delovi teksta koji nisu razumljivi, ne bi li ih razjasnili.

Završetak projekta

Kada se prevod završi, projekt menadžeri će sprovesti finalnu kontrolu. Proveriće da li je sav sadržaj preveden, da li je zadržan format izvornog dokumenta, a često će prevode proveriti i uz pomoć alata za korekturu kako bi otklonili eventualne zaostale slovne greške. Onda se pravi konačna verzija dokumenta i prevod se šalje klijentu.

Povratne informacije

Projekt menadžer će zatražiti od klijenta povratnu informaciju o kvalitetu prevoda. Ako je potrebno, tekst se vraća prevodiocu da proveri ili izmeni šta treba. Često se šalju povratne informacije i prevodiocima – ako je lekturu ili jezičku redakturu radio izvorni govornik, verzija prevoda s prikazanim ispravkama (opcija tracked changes) vraća se prevodiocu ne bi li u budućnosti izbegao pravljenje istih grešaka.

Usluge prevođenja u okviru prevodilačkog projekta

Prevodilačke usluge mogu se sastojati od više različitih zadataka. Neki od njih su definisani međunarodnim prevodilačkim standardom ISO17100 (pročitajte više o tome ovde).

1. Prevod

Dok se radi prevod, mora se voditi računa o sledećim stvarima:

 • Značenje – osnovni sadržaj koji je autor hteo da prenese
 • Terminologija – odabir odgovarajućih reči i izraza za temu
 • Pravopis
 • Leksička kohezija – da li tekst lepo teče?
 • Stil – da li prevod odgovara stilu originala?
 • Jezički registar – stepen formalnosti
 • Jezičke varijante – da li je potreban američki ili britanski engleski? Možda jamajčanski?
 • Lokalni običaji – različito se govori u različitim delovima zemlje
 • Ciljna grupa i namena dokumenta

2. Jezička redaktura

Jezička redaktura je mehanizam za obezbeđivanje kvaliteta kada drugi prevodilac temeljno pročita i izvorni i ciljni tekst, proveri usklađenost između njih u svakom pogledu, ispravi greške i poboljša tekst.

Jezička redaktura je neophodna da bi prevod ispunio zahteve međunarodnog prevodilačkog standarda ISO17100. Razlog za to leži u činjenici da je drugi prevodilac nužan ako je tekst namenjen objavljivanju ili jednostavno mora biti odličan.

Pogledajte još o obezbeđivanju kvaliteta – jezička redaktura.

3. Lektura / korektura

Termin lektura definišemo slobodnije. On se odnosi na reviziju pri kojoj lektor pravi veće intervencije i često menja prevod ne bi li bolje preneo značenje ili saopštio poruku originala – ponekad i bolje od samog originala.

Neki klijenti zahtevaju da lektorišemo novinske članke da bi se ti članci bolje uklopili u stil određenog magazina ili u različite jezičke standarde u jednoj zemlji, da promenimo britanski engleski u američki ili jednostavno da poboljšamo tekst. Ponekad recimo traže da skratimo tekst vodeći računa da se suština ne izgubi.

Piši bez straha. Lektoriši bez milosti. (Nepoznati autor)

Piši pijan. Lektoriši trezan. (Ernest Hemingvej)

4. Stručna redaktura

Stručna redaktura je proces kada ciljni tekst čita profesionalac u nekoj oblasti koji se stara o tome da je prevod u pogledu termina, fraza i stila uobičajen u datoj stručnoj oblasti. Tako će advokat proveravati prevedeni ugovor, elektroinženjer predmer i predračun elektro radova, a istoričar umetnosti monografiju s izložbe.

5. Povratni prevod

Povratni prevod podrazumeva drugog prevodioca koji će tekst prevesti s ciljnog jezika na izvorni. Taj prevod se može uporediti s originalom da bi se obezbedilo to da nema materijalnih grešaka koje su se potkrale. Povratni prevod se često koristi kod posebno osetljivih tekstova koji ne smeju nikako imate greške, na primer kod uputstava za korišćenje lekova ili kod kliničkih istraživanja.

6.Korektura

„Korektura“ je reč sa raznim definicijama. Obično se pod time misli na poslednju proveru teksta da bismo bili sigurni da je on spreman, na primer za štampu. Nema ponovnog čitanja izvornog teksta u ovoj fazi niti provere da li je prevod tačan. Umesto toga, ponovo se iščitava ciljni tekst da bi se primetile očigledne omaške, gramatičke greške, tipfeleri i druge manje stvari za ispravku. Alati za korekturu pružaju pomoć pri ovome.

7. Lokalizacija

Ljudi koji čitaju ciljni tekst mogu imati veoma različite kulturološke norme. Čak i u sličnim kulturama ljudi mogu imati sasvim drugačije metafore. Lokalizacija je proces ponovnog pisanja teksta koji ove razlike uzima u obzir i zahvaljujući kojoj je konačna poruka učinkovitija u ostvarenju namene dokumenta.

8. Kreativni prevod (Trans-creation)

Ovaj se izraz koristi za posebno kreativnu formu lokalizacije. Često se primenjuje kada želite prevesti veb-sajt.

Prevod veb-sajta može biti naročito težak zadatak za prevodioca. Postoje mnogi razlozi za to.

Pročitajte još o tome kako prevesti veb-sajt.

9. Kopirajting, kreativno i obično pisanje

Ako ste nezadovoljni originalnim tekstom, možemo ga poboljšati novoosmišljenim tekstom u skladu s vašim uslugama. Volimo kreativno pisanje i u tome smo veoma dobri.

Dobar tekst se osmišljava prema njegovim čitaocima i nameni. Ko će ga pročitati? Hoće li morati da donese neku važnu odluku posle tog čitanja? Hoće li morati da se nosi s nekom situacijom ili reši problem? Hoće li morati da promeni stav prema nečemu?

Važno je šta pišemo i kako pišemo: priručnik za održavanje buldožera veoma se razlikuje od reklame za najnoviji popust ili finansijskog izveštaja. U obzir treba uzeti sledeće faktore:

 • Tipologiju ciljne grupe i poziciju koju osoba ili grupa zauzimaju (direktor neće imati vremena za detalje koje će njegovo stručno osoblje morati da pročita)
 • Stil koji bi odgovarao nameni i ciljnoj grupi
 • Ograničavanje sadržaja na informacije neophodne čitaocu
 • Organizovanje sadržaja na način pogodan za čitaoca
 • Pokazivanje strukture čitaocu pomoću sadržaja, informativnih naslova i rezimea
 • Uključivanje liste skraćenica ili termina.

Ovo se naročito odnosi na sve neknjiževne forme: memorandume, izveštaje, pisma, odluke i drugo. Za veoma formalne tekstove kao što su zakoni i druga pravna regulativa može postojati više ograničenja kada je reč o sadržaju i strukturi. Ipak, i oni bi se morali jasno pisati i lako čitati.

10. Prelom teksta

Prevod može biti različite dužine, može se čitati sleva nadesno ili vertikalno, a možda samo želite da impresionirate novu ciljnu grupu savršenim grafičkim dizajnom.

Šta mogu uraditi ako nisam zadovoljan prevodom?

U Halifaxu dajemo sve od sebe da obezbedimo prevod visokog kvaliteta, ali smo svesni da svako može pogrešiti. Slobodno nas kontaktirajte kad god poželite, ako mislite da naš prevod nije ispunio očekivanja. Naš projekt menadžer će ponovo pregledati prevod i pokušati da pronađe izvor problema.

Nedovoljan kvalitet može biti posledica grešaka prevodilaca. Projekt menadžer tada šalje tekst nazad prevodiocu na ispravku ili ga može poslati drugom prevodiocu na proveru kvaliteta: ako se pokaže da tekst nije dovoljno kvalitetan, ići će na jezičku redakturu. Postoje, međutim, i drugi razlozi za nedovoljan kvalitet prevoda.

Nezadovoljan

Ključ za uspeh

Prvi dogovor između projekt menadžera i klijenta je ključni momenat: hoće li taj dogovor biti dobar ne zavisi samo od veštine projekt menadžera već i od klijenta. Neophodno je da postoji dovoljno informacija kako bi se odabrala odgovarajuća procedura prevođenja i da bi se odredili adekvatni resursi.

Primera radi, prevod samo jednog prevodioca nije dovoljan za važan tekst namenjen objavljivanju. Čak i tekst najboljeg pisca često mora da prođe redakturu i korekturu nekoliko puta da bi bio spreman za objavljivanje. Ovo je razlog zašto međunarodni prevodilački standard insistira na proceduri koja uključuje jezičku redakturu drugog prevodioca. A ljudima se za njihovo vreme mora platiti: dali mi sve od sebe ili ne dali, ne možemo vam prodati mercedes po ceni „fiće“.

Informacije o tome kako će se tekst koristiti i ko će ga čitati takođe su korisne. Prevodiocu mogu mnogo pomoći jednostavne izjave tipa „molimo vas da precizno prevedete sve detalje“, „budite kreativni da bi nas američki čitaoci pravilno shvatili“ ili „čitaoci će biti ljudi koji imaju ograničeno poznavanje tehnike“.

Šta god da je razlog za vaše razočaranje, probajte da odredite čime ste tačno nezadovoljni. Što budemo bolje razumeli vaše potrebe, brže ćemo ispraviti sve moguće greške.

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.