FAQ – Prevođenje: pitanja i odgovori

FAQ Prevođenje – pitanja i odgovori

FAQ – Odgovori na pitanja koja nam najčešće postavljate nalaze se na jednom mestu, na posebnoj stranici za pitanja o prevođenju. Na svako od pitanja možete pronaći kratak odgovor sa linkom ka detaljnijem objašnjenju.

Ako ovde ne pronađete odgovor koji vam treba, slobodno nam se javite.

Često postavljana pitanja o prevodu - FAQ

OPŠTE

Kakve sve vrste prevođenja postoje?

Postoje pisani i usmeni prevodi. Usmeno prevođenje može biti konsekutivno i simultano. Pisano prevođenje može biti sa overom ili bez overe sudskog tumača, a način prevođenja će zavisiti od samog dokumenta: prevodilac drugačije prevodi roman, a drugačije zvanično pismo, i zakon se ne prevodi isto kao, na primer, veb-sajt.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Koliko prevod može da košta?

Cena prevoda zavisi od različitih faktora. Formira se prema jezičkoj kombinaciji, oblasti prevođenja i prema vrsti usluge (pisani prevod, prevod sa overom sudskog tumača, usmeni prevod). Kontaktirajte sa nama ukoliko želite konkretnu ponudu i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

PISANO PREVOĐENJE

Šta čini dobar prevod?

Prevodilac će svakom prevodu pristupiti različito, zavisno od namene i konteksta. Prevod ugovora mora biti precizan, uz identično preneseno značenje izvornog dokumenta, dok za marketinški slogan prevodilac treba da shvati suštinu marketinške poruke, ostavi po strani originalni tekst i pronađe novi način da je prenese na traženom jeziku. Jedino tako će nova publika u potpunosti shvatiti poruku. Ovi primeri su zgodni da se ilustruju dve krajnosti, a između se nalaze brojne nijanse sa kojima se prevodioci svakodnevno susreću.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Kako se određuje obim dokumentacije koju treba prevesti?

Obim dokumentacije se obično meri brojem strana ili reči. Vodite računa o načinu obračuna kada upoređujete cene, jer neke firme koriste nestandardne obračune. Overeni prevod se u Srbiji najčešće obračunava po fizičkoj strani overenog prevoda.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je prevodilačka strana?

Dužina teksta koji staje na jednu stranu zavisi od formata strane, veličine margine, veličine fonta i zadatog proreda. Prevodilačka strana je standardizovana mera za određivanje obima prevoda. Obično se sastoji od 1500 karaktera bez razmaka ili 1800 sa razmacima. Budite pažljivi kada analizirate ponude, neke firme drugačije definišu strane.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

O čemu sve prevodilac vodi računa?

Dobar prevodilac obraća pažnju na: smisao, terminologiju, gramatiku, leksičku povezanost i način izražavanja, zatim na stil teksta, registar i jezičke varijante, na lokalne običaje, ciljnu grupu i namenu dokumenta.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Koliko košta pisani prevod?

Cene za prevodilačke usluge zavise od jezičke kombinacije, vrste prevoda koji je potreban, hitnosti… Overeni prevod obično košta nešto više nego prevod koji nije overen.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

OVERENI PREVOD

Šta je overeni prevod?

Prevod za koji garantuje zvanično postavljeni sudski prevodilac naziva se overeni prevod. On se vezuje s originalom (nekada sa kopijom dokumenta) i pečatira zvaničnim pečatom sudskog prevodioca. Overeni prevodi su najčešće potrebni kada komunicirate sa zvaničnim institucijama, npr. kada prijavljujete rođenje deteta, za potrebe venčanja, registrovanje smrtnog slučaja, sklapanja različitih ugovora i overavanje kod notara.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Ko mi može uraditi overeni prevod?

U Srbiji samo prevodilac kojeg je ovlastilo Ministarstvo pravde Republike Srbije ili Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine APV može uraditi overen prevod. U Velikoj Britaniji, na primer, ovo pitanje nije uređeno na nivou države, dok u nekim zemljama uopšte ne postoje sudski tumači. Halifax pruža usluge prevoda sa overom za veliki broj jezika. Pozovite nas ili nam pišite, i mi ćemo vam obezbediti traženi prevod.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Mogu li dobiti overen prevod između bilo koja dva jezika?

Zavisi za šta vam treba. Na primer, srpske vlasti će zahtevati overeni prevod s pečatom sudskog tumača registrovanog u Ministarstvu pravde Republike Srbije. Tumači mogu da prevode samo između srpskog i stranog jezika. Recimo, prevod s francuskog na engleski će stoga morati da se radi tako da jedan sudski tumač prvo prevodi s francuskog na srpski, a zatim drugi tumač sa srpskog na engleski. Vlasti drugih zemalja mogu imati svaka svoje zahteve.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Kako se overeni prevod razlikuje od notarizovanog dokumenta?

Javni beležnik u Srbiji ne može overiti prevod, on samo može potvrditi da je neki dokument verna kopija originala ili da je potpis na dokumentu verodostojan. Često se traži overen prevod da bi se notarizovali dokumenti na jeziku koji nije srpski.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Koja je cena overenog prevoda?

Cena zavisi od jezičke kombinacije i drugih faktora. Obično je cena malo viša nego kod običnih prevoda i određuje se na osnovu fizičke strane ako govorimo o potvrdama, izvodima, diplomama…
Pročitajte još ili zatražite ponudu

USMENO PREVOĐENJE

Koje vrste usmenog prevođenja postoje?

Postoje dve vrste usmenog prevođenja, konsekutivno i simultano. Konsekutivni prevod znači da govornik izgovori nekoliko rečenica pa zastane dok prevodilac ne prevede. Simultani prevod znači da prevodilac prevodi dok govornik priča, bez prekida, i taj postupak zahteva opremu (mikrofon, slušalice, zvučnike).
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Može li prevodilac doći gde mi je potrebno?

Pojaviće se potreba da prevodilac dođe tamo gde vama treba, recimo kod notara, na poslovni sastanak ili na venčanje. Mi u Halifaxu imamo sudske tumače koji pokrivaju celu Srbiju, jugoistočnu Evropu i druge destinacije po dogovoru, i mogu otići gde god je potrebno.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Koja je cena usmenog prevođenja?

Cena prevođenja se odnosi na započeti sat angažovanja i varira zavisno od jezika. Vreme putovanja i vreme stand-by aranžmana podleže posebnom obračunu. Kod simultanog prevođenja, recimo na konferencijama, prevodioci rade u parovima i menjaju se svakih 15 minuta jer ovakvo prevođenje zahteva veliku koncentraciju.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

ROKOVI DOSTAVE

Koji su rokovi uobičajeni za dostavljanje prevoda?

Rokovi zavise od obima i složenosti posla. Uobičajeno je da prevodilac prevede oko 7 prevodilačkih strana dnevno. Jezička redaktura podrazumeva otprilike duplo više strana za isto vreme. Dogovorićemo se s vama o odgovarajućoj proceduri, pri čemu će jedan od faktora svakako biti i rok u kojem je potrebno uraditi prevod.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Da li su mogući izuzeci u vezi s rokovima i kako bi to promenilo proces rada?

Obimni, hitni dokumenti mogu se podeliti na više prevodilaca, ali pošto svaki od njih ima svoj specifičan stil i izbor terminologije, takav prevod će biti tačan, ali ne uvek i dovoljno ujednačen. Takav prevod može posle redigovati jedan prevodilac koji će uskladiti i urediti ceo prevod, što takođe zahteva vreme. Na vremenu se može dobiti tako što se prevodioci i redaktori organizuju tako da rade skoro istovremeno. Zaključak – vreme, kvalitet i cena su isprepleteni. Budite sigurni da ćemo zajedno doći do, za vas, najadekvatnije varijante.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

JEZICI

Na koje jezike i sa kojih jezika prevodimo?

Mi u Halifaxu najčešće prevodimo evropske jezike, ali se neretko prevode i kineski, hebrejski, arapski, korejski i drugi jezici, u najrazličitijim kombinacijama. Možemo pokriti skoro sve jezike i uvek imamo na raspolaganju dobrog prevodioca, bez obzira na unikatnost jezičke kombinacije.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Mogu li dobiti prevod teksta na više jezika?

Mi u Halifaxu možemo prevesti jedan dokument na onoliko jezika koliko vam treba. Prevodilac može prevod raditi direktno ili putem relejnog jezika, što često znači uštedu. Pošaljite upit za cenu i bićete prijatno iznenađeni.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

OSIGURAVANJE KVALITETA

Šta je to dobar prevod?

Prevod nikad nije samo tačan ili pogrešan. Jezik je toliko složen da ne postoje dva prevodioca koji će na isti način prevesti jedan tekst, a kvalitet može ići od lošeg do odličnog. U zavisnosti od namene teksta, može biti potrebna kreativnost, spisateljski osećaj ili odlično poznavanje tehničkih ili pravnih termina.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Kada treba naročito zahtevati kvalitetan prevod?

Kakav vam je kvalitet prevoda potreban zavisi od njegove namene. Ne treba mnogo da bi se shvatio dopis, ali ugovor mora biti precizan. Marketinški tekst, to jest bilo koji tekst koji predstavlja vašu firmu javnosti, mora težiti savršenstvu, pošto sve eventualne greške mogu ostaviti trajni loš utisak o vama.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Kako se u prevođenju osigurava kvalitet?

Standard ISO 17100 objašnjava mehanizme za osiguranje kvaliteta kao što su redaktura i korektura. Za veoma važne prevode radimo nekoliko ponovljenih pregleda ili povratni prevod (back-translation). Drugi načini da se osigura kvalitet jesu upotreba CAT alata i programa za korekturu.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je jezička redaktura?

Jezička redaktura je takav način rada kada drugi prevodilac temeljno pročita i izvorni i ciljni tekst, proveri da li se oni slažu u svakom pogledu, ispravi greške i poboljša prevod. Redaktura je neophodna u procesu prevođenja da bi se ispunio standard ISO 17100.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je princip ‘iz dve ruke’?

Izraz ‘iz dve ruke’ odnosi se na činjenicu da dva prevodioca rade na istom tekstu, obično kao prevodilac i redaktor. Reč je o mehanizmu za osiguranje kvaliteta koji je najvažniji u prevodilačkom standardu ISO17100.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je korektura?

Reč ‘korektura’ ima različite definicije. Obično je to poslednja provera teksta da bi se osiguralo da je spreman za štampu ili bilo koji način korišćenja. Tada se ne kontroliše tačnost prevoda već se ispravlja nespretno izražavanje, gramatičke pogreške, slovne greške i drugi manji nedostaci.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je stručna redaktura?

Kada profesionalac u nekoj oblasti pročita ciljni tekst ne bi li obezbedio da termini, fraze i stil koji se u njemu koriste imaju pokriće u praksi u polju kojem je prevod namenjen – to se naziva stručna redaktura. Primera radi, advokat čita prevedeni ugovor, elektroinženjer predmer elektro radova, a istoričar umetnosti monografiju s izložbe.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je prevodilački standard ISO17100?

Standard ISO17100 (ranije EN15038) odnosi se na kvalitet procesa prevođenja. On određuje i definiše procedure koje valja koristiti: sistematski pristup, mehanizme za stalno unapređenje procesa, proveru kvalifikacija i kvaliteta prevodilaca, kao i kombinaciju usluga koje obezbeđuju dobar prevod.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je standard ISO9001?

ISO9001 je opšti standard za upravljanje kvalitetom kojem teže sve dobre kompanije. Specijalizovano sertifikaciono telo izdaje ovaj sertifikat na osnovu provere funkcionalnosti principa za kvalitetno upravljanje. Rad u skladu s ovim standardom osigurava da klijenti redovno dobijaju proizvode i usluge dobrog kvaliteta.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta ako nisam zadovoljan prevodom?

Mi dajemo sve od sebe da klijenti dobiju kvalitetne prevode, ali ko radi taj i greši. Obratite nam se ako niste zadovoljni prevodom, a mi ćemo se potruditi da nađemo najbolje rešenje. Potrebno je samo da precizno kažete čime niste zadovoljni i tada ćemo moći da rešimo problem u najkraćem mogućem roku.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

VEB-SAJTOVI I RAČUNARI

Šta je ‘kreativni prevod’?

Kreativni prevod jeste termin koji se odnosi na prevod koji je naročito kreativan. On se često koristi kada je reč o veb-sajtovima ili reklamama, kada se putem drugog jezika mora apelovati na ciljnu grupu u drugom kulturološkom miljeu. Za ovakvo prevođenje je potrebna velika kreativnost, jer se želi dopreti do publike navikle na drugačije norme, pravila i metafore.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je alat za računarski prevod (CAT)?

Alati za računarski potpomognut prevod su računarske aplikacije koje koriste i stvaraju ‘prevodilačke memorije’. One pokazuju prevodiocu kako su određeni izrazi i rečenice prevedeni ranije. Time se štedi vreme i poboljšava konzistentnost, čime se izbegava da se isti termin ili rečenica slučajno prevedu na različite načine. Mi u Halifaxu koristimo nekoliko takvih alata.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Koje sve alate za prevod koriste prevodioci?

Ima mnogo CAT alata na tržištu: MemoQ, MemSource, SDL Trados, DejaVu, Smartcat, Matecat, Across, OmegaT, Wordfast… Veće prevodilačke firme koriste aplikacije koje su same razvile. Mi u Halifaxu koristimo MemoQ serversko rešenje sa virtuelnim prevodilačkim licencama, a često koristimo SDL Trados.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Šta je mašinski prevod?

Mašinski prevod (MT) podrazumeva kompjutere koji koriste veštačku inteligenciju u procesu prevođenja teksta. U poslednje vreme kvalitet ovakvih prevoda raste velikom brzinom. Obično imaju odličan rečnik, ali svakako nisu ravni ljudskom razumevanju jezika, pa rezultati koje isporučuju mogu biti veoma čudni i zbunjujući. Zato se ovakvi prevodi moraju pažljivo redigovati.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Mogu li koristiti Google Translate?

Koliko ćete i da li ćete koristiti Google Translate zavisi od namene vašeg prevoda. On je jedan od primera za mašinski prevod koji je svima besplatno dostupan. U poslednje vreme ovakvi prevodi su sve bolji. Postoji dobar rečnik koji se stalno dopunjava, ali i dalje može u potpunosti pogrešno shvatiti rečenicu i ne smete ga nikako koristiti za jezik koji ne razumete.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

KAKO FUNKCIONIŠE PREVODILAČKI POSAO

Kako se organizuje posao pisanog prevođenja?

Na samom početku je veoma važno da projekt menadžer sa klijentom definiše sve bitne elemente projekta. Potom detaljno analizira tekst za prevođenje i šalje ga prevodiocu koji je najpogodniji za taj projekat. Po prijemu prevoda i pre nego što ga isporuči klijentu, projekt menadžer kontroliše prevod i koriguje ga, ukoliko postoji potreba za tim. Svaka povratna informacija od klijenta je dragocena za unapređenje našeg rada i rada kolega prevodilaca.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Jesu li prevodioci stručni za oblasti koje su potrebne klijentu?

Naravno! Mnogi prevodioci imaju uskostručne oblasti specijalizacije. Mi u Halifaxu se uvek trudimo da angažujemo najstručnije kolege za svaki projekat.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Koji prevodilac je dobar prevodilac?

Nije dovoljno da prevodilac zna dva jezika da bio dobar u svom poslu. Dobar prevodilac je onaj koji zna kako da ih koristi – on je dobar pisac koji ume da se izrazi precizno i prirodno. Prevodilac mora voditi računa o nameni i stilu svakog dokumenta.
Pročitajte još ili zatražite ponudu

Zašto su u poslovanju bitne vrednosti?

Vrednosti se nalaze u svemu što radimo. Poslovanje se zasniva na poverenju, a mi u Halifaxu težimo tome da ga gradimo svojim iskrenim pristupom, otvorenošću i poštovanjem klijenata, partnera i saradnika.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.