SUDSKI TUMAČ - OVERENI PREVOD

Halifax overeni prevodi

Sudski tumač – Halifax overeni prevodi – Usluge prevođenja sa overom sudskog tumača različitih vrsta dokumenata i za različite jezike. Bilo da se radi o zvaničnom sudskom dokumenatu, diplomi, sertifikatu, izvodu ili nekom drugom dokumentu, pažljivo ćemo odabrati odgovarajućeg sudskog tumača za jezik koji vam je potreban, a prevod će biti urađen sa dužnom pažnjom.

Pored usluge pisanih prevoda sa overom sudskog tumača, naš sudski tumač je na raspolaganju za izlazak na teren gde god i kad god da su vam te usluge potrebne. Trudimo se da uvek izađemo u susret klijentu i uskladimo se s njegovim rokovima i drugim bitnim zahtevima.

Kada vam je potreban sudski tumač i overeni prevod?

Prevod sa overom sudskog tumača je obično potreban kada je reč o dokumentima na stranom jeziku koji su vam neophodni u zvaničnim poslovima u Republici Srbiji ili kada koristite srpski dokument u zvaničnim poslovima u inostranstvu. U Srbiji se npr. zvanični sudski spisi, poreske potvrde, rešenja, diplome, sertifikati i razni drugi dokumenti neophodni za obavljanje poslova sa zvaničnim institucijama, moraju najčešće predati zajedno sa overenim prevodom koji uradi sudski tumač.

Sudski tumač je takođe potreban za venčanja sa stranim državljanima, kao i kod nekih notarskih procedura.

Pečat ovlašćenog prevodioca Sudski tumač za albanski jezik

Ko može biti sudski tumač?

U Srbiji vam uslugu overenog prevoda obezbeđuje sudski tumač. Reč je o profesionalcu kojeg je svojim rešenjem postavila nadležna institucija, Ministarstvo pravde RS ili Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine APV. Tumač ima zvanični pečat kojim se označavaju strane overenog prevoda koje je radio. Uz Izjavu koju prilaže uz ispečatirani prevod, sudski tumač garantuje da je prevod identičan dokumentu, izvorniku ili kopiji izvornika, koji je prevodio.

Kako izgleda prevod sa overom sudskog tumača?

Overeni prevod sudskog tumača dostavlja se u dva primerka. Prevod se jemstvenikom ili na neki drugi način veže sa originalom, kopijom ili overenom kopijom izvornog dokumenta, i to tako da prvo ide prevod pa posle izvorni dokument.

Ukoliko je potrebno, moguće je obezbediti i dodatne primerke overenog prevoda koji se posebno obračunavaju.

Zvanični overeni prevod uvezan i overen pečatom - Halifax

Koliko košta prevod sudskog tumača?

Cena prevoda sa overom sudskog tumača se obično formira prema pečatiranoj, overenoj, fizičkoj strani prevoda, pošto je pečat, kao zvanična garancija verodostojnosti prevoda, najvažnija stvar u vezi s overenim prevodom. Tipska dokumenta kao što su izvodi, potvrde i sl. obračunavaju se kao jedna strana, a ako se radi o dužim dokumentima, cena se određuje prema broju reči i karaktera; prosto moramo pošteno platiti za vreme koje sudski tumač izdvoji za prevod. Npr. gusto kucana presuda može na jednoj fizičkoj strani da ima i 2 i 3 prevodilačke strane. Ne bi bilo u redu da se od sudskog tumača očekuje da to sve prevede i overi kao jednu stranu.

Ne zaboravite ovo kada upoređujete ponude, važno je informisati se o načinu obračuna.

Poručite našu uslugu prevoda sa overom sudskog tumača i budite sigurni da ste dobili najbolju uslugu za uloženi novac (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde).

Da li je moguće obezbediti overeni prevod sa stranog na strani jezik?

Sudski tumač u Srbiji je ovlašćen za jezičku kombinaciju koja uključuje srpski jezik. Sudski tumač za engleski jezik može overiti prevod s engleskog jezika na srpski ili obrnuto. Ako je, na primer, potreban overeni prevod s engleskog na nemački jezik, onda tumač za engleski jezik prevede dokument na srpski, a posle toga tumač za nemački jezik prevede taj overeni prevod na srpskom jeziku na nemački jezik. Oba prevoda su potpisana, pečatirana i vezana jedan za drugi. Tako smo dobili overeni prevod sa engleskog na nemački jezik uz korišćenje relejnog, srpskog jezika. Postoje i sudski tumači koji su ovlašćeni za prevode i overe za više stranih jezika. To može biti korisno ukoliko imate višejezičan dokument za prevod.

Da li je ovaj sistem isti u svim zemljama?

Ne. Svaka zemlja ima drugačiji sistem, a ako vam treba prevod u službene svrhe, proverite šta je potrebno. Primera radi, razliku između srpskog i američkog sistema, možete videti u ovom članku Udruženja američkih prevodilaca.

Po čemu se razlikuju prevod sudskog tumača i overa dokumenta kod javnog beležnika?

Javni beležnik u Beogradu i Srbiji nema ovlašćenja da potvrdi tačnost prevoda. On samo može potvrditi da je dokument verna kopija originala ili da je potpis verodostojan i da ga je stvarno dala osoba koja se potpisala. Međutim, da bi se dokumenta overila kod javnog beležnika često je potreban sudski tumač, njegov overeni prevod, ponekad i prisutstvo samog tumača.

Da li da očekujem neke probleme u vezi sa prevodima sudskog tumača?

Prema srpskom zakonu, svaki sudski tumač može da prevede i overi prevod dokumenta. Međutim, neki sudovi traže da koristite prevodioca registrovanog u njihovom geografskom području. Da biste bili sigurni, pitajte nas i naći ćemo pravog prevodioca.


Za koje jezike postoje sudski prevodioci u Srbiji?

U Srbiji postoje sudski prevodioci za albanski, arapski, bosanski, bugarski, danski, češki, engleski, francuski, grčki, hebrejski, holandski, hrvatski, italijanski, japanski, kineski, litvanski, mađarski, makedonski, nemački, norveški, poljski, portugalski , rumunski, ruski, slovački, slovenački, španski, švedski, turski.

Za druge jezike možemo da dogovorimo „relejni“ overen prevod, sa tog jezika na engleski, i sa engleskog na srpski, ili obrnuto.

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.