KVALITETNO PREVOĐENJE

Kvalitetno prevođenje

Šta je zapravo kvalitetno prevođenje? Mi u Halifaxu nudimo visok kvalitet prevodilačkih usluga. Uspostavljeni su mehanizmi za osiguranje kvaliteta koji se poštuju, i kao rezultat, dobijate visoko kvalitetne usluge prevođenja. Važno je napraviti razliku između kvaliteta prevoda i kvaliteta usluge putem koje dobijate prevod. U nastavku teksta, potrudićemo se da pojasnimo ovu razliku.

Šta je zapravo kvalitetno prevođenje?

Prevod visokog kvaliteta (za razliku od kvalitetnih prevodilačkih usluga) jeste onaj koji prenosi željenu poruku. Sada bi valjalo objasniti šta znači to prenosi željenu poruku, pošto vlada pogrešno mišljenje da prevod može biti samo ispravan ili pogrešan.

Važno je zapamtiti da lako vidljive slovne i manje gramatičke greške nisu glavno merilo kvaliteta jednog prevoda. Mnogo su važnije stvari koje nije lako uočiti, kao što su čitljivost i tačan odabir izraza. Jezik je po svojoj strukturi složen i nijansiran pa zato i kvalitet može biti različit i kretati se od lošeg preko prosečnog do odličnog.

Prevod visokog kvaliteta prenosi značenje u najvećoj mogućoj meri i predočava sve nijanse teksta čitaocima, onako kako je autor nameravao. Iz ovoga je jasno da prevodilac mora razumeti šta je autor hteo da poruči i kojoj publici se obraća. Zato je kvalitetno prevođenje nekada proizvod velike kreativnosti i spisateljskog umeća, zavisno od poruke koja se želi preneti i stila, a nekada i potrebe za izuzetnim poznavanjem tehničkih ili npr. pravnih termina.

Sve prethodno navedeno umeće i znanje na stranu, glavni kvalitet potreban za prenošenje željene poruke jeste – čitljivost. Dobar pisac, a samim tim i dobar prevodilac, povezaće rečenice tako da se lepo nižu i budu lako čitljive, jer uzalud prenošenje tačnih informacija ako niko ne želi da čita tekst. Čitljivost je važnija kod neke vrste tekstova, odnosno funkcionalnih stilova (književni, novinarski), a razlikuje se od jezika do jezika – jezičke konstrukcije iz srpskog jezika loše će zvučati na engleskom, pa će ih dobar prevodilac preurediti.

Brojni autori su pisali o kvalitetu u prevođenju. Knjigu Umberta Eka „Iskustva u prevođenju“ svakako vredi pročitati.

Kvalitetno prevođenja, čitljiv sadržaj

Dа li će je zapravo pročitati?

Kada insistirati na prevodu visokog kvaliteta?

Cilj koji vaš prevod treba da ispuni odrediće i to kakav vam je kvalitet potreban: ugovori moraju biti precizni, dok je za internu komunikaciju važno da je lako razumljiva, stil i nije toliko bitan. Marketinški tekst ili bilo koji tekst namenjen objavljivanju mora biti što kvalitetniji, skoro savršen. Zanatski dobro napisan tekst informiše i privlači klijente i može biti osnova za uspeh vašeg preduzeća, dok bi u suprotnom, posledice po imidž vašeg brenda mogle biti dugoročne.

Koliko prevod treba da je precizan?

Veoma je važno da komunikacija između vas, kao našeg klijenta, i nas koji treba da obavimo zadatak, bude otvorena i jasna. Kontekst i poruka koju treba preneti određuju na koji će način prevodilac raditi na nekom zadatku. Preciznost, stil i kreativnost nemaju jednak značaj u svim prevodima već to zavisi od njihove namene. Evo nekih primera.

Prevođenje pravnih dokumenata

Rekli smo već da ugovori zahtevaju precizan prevod te da nije bitno da li su čitljivi već da li su pravno besprekorni, jer bi vas neprecizan prevod mogao skupo koštati.

Prevođenje u medicini

Medicinska dokumenta i medicinski spisi imaju svoj stručni jezik kao i sve druge specijalizovane oblasti. Tekstovi su namenjeni medicinskim radnicima, pa je važno precizno korišćenje stručnih termina, makar ljudi van profesije ne razumeli o čemu je reč. Podrazumeva se da se moraju dobro napisati.

Prevođenje u marketingu

Prevođenje reklamnog slogana na strani jezik mnogo se razlikuje od prevođenja ugovora ili medicinske dokumentacije. Obraćamo se čitaocima različitog porekla koji imaju različite metafore za iste stvari, bukvalno prevođenje je ovde besmisleno. Potrebna je velika kreativnost da bi se publici prenela željena poruka. Način na koji se to radi često se u velikoj meri razlikuje od originala. Tu vas molimo da nam verujete, bez obzira što tako „ne piše u originalu“, to je u redu. Često je najbolje u potpunosti zaboraviti na originalni tekst i pronaći novi način da se prenese ista poruka.

Medicinska intervencija - Halifax kvalitetno prevođenje - slučaj preciznosti
Preciznost neophodna

Pogledajmo jednostavan primer: Kada neko bez razloga oteža sebi rad tako što se vrati na početak, Englez će reći da nema smisla ponovo izmišljati točak. Danac će u istoj situaciji reći da taj ponovo izmišlja tanjir za supu, a Srbin da izmišlja toplu vodu. Tri evropske kulture tako nude tri različite metafore, pa će publika odmah razumeti onoga ko odabere ispravnu dok prevodi. Ovo je još važnije kada pričamo o vanevropskim kulturama.

Šta još doprinosi kvalitetu prevoda?

Kvalitetno prevođenje nije isto što i kvalitetne prevodilačke usluge i ne smemo ih mešati. Prevodilačke usluge visokog kvaliteta omogućavaju sistematsko isporučivanje prevoda visokog kvaliteta, mi u Halifaxu to postižemo uz pomoć nekoliko mehanizama za sistemsko obezbeđivanje kvaliteta.

Kako postići kvalitet u prevođenju?

Dobro upravljanje projektima omogućava pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga, a sada ćemo navesti i faktore koji utiču na taj kvalitet:

Jasnoća zadatka

Projekt menadžer mora imati jasnu sliku o najvažnijim aspektima posla i razumeti se s klijentom o svim detaljima zadatka. On mora pomoći klijentu ako je ovaj nesiguran, te ponuditi sve svoje znanje i stručnost kako bi se prevođenje završilo na najbolji mogući način. Jasan dogovor o proceduri, ceni i rokovima prvi je element kvalitetne prevodilačke usluge.

Izbor odgovarajućih prevodilaca

Mi u Halifaxu radimo sa više stotina prevodilaca i svaki od njih je specijalizovan za nešto, ima svoje oblasti i jake strane kao što su preciznost, kreativno pisanje, poznavanje više jezika i jezičkih varijanti… Ima tu i poneka slabost koju takođe znamo (ali vam nećemo otkriti). U Halifaxu testiramo svakog prevodioca pre nego što postane deo našeg tima. Koliko dobro poznajemo prevodioce i da li ćemo izabrati odgovarajuće za neki zadatak, odrediće kvalitet naših prevodilačkih usluga.

Organizacija jezičke redakture

U slučaju kada je kvalitet teksta važan, preporučujemo vam jezičku redakturu drugog prevodioca. Svi greše, ali je onome ko je neku grešku napravio ipak najteže da je primeti. Jezička redaktura je prema standardu ISO 17100 (pogledaj ispod) važan sastavni deo prevodilačkog procesa jer obezbeđuje dodatni kvalitet prevodilačkih usluga.

Jasan dogovor - kvalitetno prevođenje
Jasna uputstva

Upravljanje timom prevodilaca

Kada je reč o poslu na kome radi nekoliko prevodilaca i/ili redaktora, koordinisanje njihovog rada je od suštinske važnosti. Mi u Halifaxu prevodiocima omogućujemo da četuju međusobno, ali i sa našim projekt menadžerima, dok traje projekat, i zajedno izaberu i usklade termine i fraze kada je to potrebno. Ponekad je neophodna i komunikacija s klijentom u slučajevima kada je značenje u izvornom tekstu dvosmisleno.

Organizacija stručne redakture

Mi u Halifaxu preporučujemo stručnu redakturu kada imamo zahteve za prevod naročito važnih dokumenata. Stručnjak za tematiku teksta koji se prevodi pročitaće dokument i predložiti izraze koji su uobičajeni u datoj oblasti ili su prosto precizniji. Važno je istaći da stručni redaktor nije prevodilac već ekspert u datoj oblasti.

Provera konačne verzije prevoda

Pre isporuke prevoda klijentu, projekt menadžer proverava konačnu verziju prevoda, uključujući i upotrebu alata za korekturu.

Više o prevodilačkim uslugama u tekstu o standardu ISO17100 (pogledajte ispod).

Osiguranje kvaliteta se može postići i na druge načine, recimo putem alata za kompjuterski potpomognuto prevođenje (CAT tools) i alata za korekturu. Reč je o kompjuterskim aplikacijama koje obezbeđuju konzistentnost u prevođenju ili otkrivaju greške, slično korekturi teksta. Od tih alata, mi u Halifaxu najčešće koristimo MemoQ alat za prevođenje i XBench za korekturu.

Zašto je jezička redaktura veoma važna?

Postoje dva razloga zašto je jezička redaktura važna:

Jedan razlog možemo ilustrovati „modelom švajcarskog sira” koji smo pozajmili iz HSE priručnika o zdravlju, bezbednosti i zaštiti životne sredine. Ljudi greše, ali kada pogrešite pri prevođenju, vašem mozgu je teško da primeti takvu grešku.

Hallifax osiguranja kvaliteta - model švajcarskog sira - kvallitetno prevođenje
Hallifax osiguranja kvaliteta - model švajcarskog sira 2 - kvalitetno prevođenje

Model švajcarskog sira

Hallifax osiguranja kvaliteta - model švajcarskog sira 3 - kvallitetno prevođenje

Drugi razlog jeste to što komunikacija između prevodioca i redaktora može poboljšati prevod i pronaći nijanse koje mogu promaći jednoj osobi. Tako umnogome podižemo kvalitet prevoda i ovo se posebno preporučuje za sve tekstove namenjene objavljivanju. Odgovarajuća kombinacija procedura daje kao rezultat kvalitetan prevod.

Šta još može uticati na kvalitet prevoda?

Dokumenti za prevod su različitog kvaliteta i rešavanje takvih situacija predstavlja jedan od problema s kojima se suočavamo da bismo obezbedili kvalitetan prevod.

Svake nedelje prevodimo veliki broj dokumenta sa srpskog na druge evropske jezike i obrnuto. Neki od ovih dokumenata su dobro napisani i njih je moguće lako i brzo prevesti na bilo koji drugi jezik, što ostavlja dobar utisak i zadovoljava klijenta.

Nažalost, neki dokumenti nisu dobro napisani. Ima milion načina da se loše piše i tada prevodiocu ostaje da vodi bitku sa zakukuljenim, zamumuljenim i zapetljanim rečenicama. Zbog toga često dobijemo nedovoljno dobar prevod, neispunjene rokove i nezadovoljne klijente. Prevodioci nisu alhemičari: čak i oni najbolji ne mogu pretvoriti olovo u zlato. A kad bi to i učinili, pisac može da se požali da je pogrešno preveden.

Original je neveran prevodu”

Horhe Luis Borhes

Horhe Luis Borhes

Prevodilac treba da se potrudi da razume poentu i stil autora. Ako je to nemoguće, prevodilac se nalazi pred izborom: da li nagađati ili zamoliti projekt menadžera da pita klijenta za razjašnjenje. Ako se odluči da postavi pitanje, to može oduzeti vreme za ispunjenje roka, nervirati klijenta koji možda i ne poznaje autora ili može biti uzaludno ako je tekst pun nejasnih delova.

Tekst ne bi smeo da ima mnogo ponavljanja i nepotrebno komplikovanih rečenica. Evo predloga za poboljšanje kvaliteta (iz Writing for Translation EU, pogledaj ispod):

  • Dajte prevodiocu sve informacije … i komotan rok da posao uradi kako treba
  • Vodite računa o svemu u vezi s dokumentom. Uzmite u obzir ko će čitati tekst i za šta će se koristiti
  • Dajte naslove i rezimee i neka svaki paragraf bude o jednoj temi
  • Izbegavajte dvosmislene, dugačke i komplikovane rečenice
  • Izbegavajte pisanje u pasivu
  • Za isti pojam koristite uvek isti termin
  • Izbegavajte izraze koji su specifični samo za vašu kulturu
  • Izbegavajte žargon i akronime

Postoji mnogo knjiga i publikacija o dobrom pisanju.

Za vas smo izdvojili sledeće:

Writing for translation, EC Translation Centre, 2010

How to write clearly, The European Commission

ISO Standardi za kvalitetne prevodilačke usluge

Međunarodni standardi jesu način za obezbeđivanje kvaliteta, njih godinama razvijaju timovi stručnjaka specijalizovanih za najbolji način rada. Mnogi standardi se označavaju prema sistemu ISO (International Standards Organisation – Međunarodna organizacija za standarde).

Svaki standard definiše šta je dobar način rada i koje procedure smanjuju rizik od nastanka grešaka. Poslovanje u skladu sa standardima čini procese efikasnijim, i zahvaljujući njima možemo utvrditi zašto se dogodio neki propust i šta treba da promenimo u procesu rada.

Halifax kvalitetno prevođenje- sertifikacioni znak Bureau Veritas

Kompanija dobija sertifikat u skladu sa standardom, nakon što je podvrgnuta proveri sertifikacionog tela. Taj sertifikat je garancija kvaliteta poslovanja i nije svejedno ko stoji iza tog sertifikata. Sertifikaciono telo sa reputacijom sigurno neće stati iza kompanije u kojoj se standardi ne primenjuju. Pored procesa resertifikacije koji se sprovodi svake tri godine, nadzorni organ proverivača jednom godišnje vrši proveru usklađenosti poslovanja sa standardima, uz preporuke kako ga unaprediti.

Halifax posluje u skladu sa standardima ISO17100 I ISO9001, a sertifikate je izdalo ugledno međunarodno sertifikaciono telo Bureau Veritas.

Šta je standard za prevodilačke usluge ISO17100?

Prevodilački standard ISO17100 (ranije EN15038) tiče se kvaliteta prevodilačkog procesa. Njime se definišu procedure upravljanja prevodilačkim procesom, kao i svi pojedinačni segmenti toga procesa.

Potrebno je da postoje jasno definisane procedure testiranja i odabira prevodilaca, mora da se definiše način dodele prevodilačkog zadatka, kontrole procesa prevođenja i predaje prevoda. Takođe, mora jasno biti definisan proces izrade ponuda, fakturisanja ili obračuna nadoknade za saradnike. I sve to mora biti dokumentovano, proces mora stalno da se prati i da se unapređuje. Moraju postojati i mehanizmi za stalno poboljšavanje nivoa usluge: pri svakoj nadzornoj proveri mi smo dužni da pokažemo na koji smo način unapredili sistem..

Halifax ima sertifikat ISO17100 koji je izdao Bureau Veritas

Halifax Sertifikat ISO17100 - Kvalitetno prevođenje i srodne usluge
ISO17100

Šta je standard za upravljanje kvalitetom ISO9001?

ISO 9001 – Upravljanje kvalitetom – reč je o osnovnom standardu za upravljanje kvalitetom koji je poželjan mehanizam upravljanja kvalitetom za bilo koju kompaniju. Više od milion kompanija širom sveta ima ovaj sertifikat. On je dokaz naše posvećenosti da svojim klijentima obezbedimo najkvalitetniju uslugu. Ovaj standard se često ažurira, pa je tako poslednja verzija iz 2015. godine imala mnogo poboljšanja.

Kompanija koja ispunjava zahteve ovog standarda mora imati sistematičan pristup pružanju usluga sa mehanizmima za stalno unapređenje. Redovne godišnje revizije poslovanja od strane sertifikacionog tela su obavezujuće izmeću dva procesa resertifikacije. Postoje i odredbe specifične za prevod, kao što su izbor i testiranje prevodilaca, kombinacija usluga koja obezbeđuje dobar prevod i pažljivo arhiviranje dokumentacije.

Poštovanje ISO9001 daje nam priliku da klijentima obezbedimo ujednačene usluge i finalni proizvod dobrog kvaliteta.

Halifax ima sertifikat ISO9001 koji je izdao Bureau Veritas.

Pročitajte još o standardima:

ISO.org – Popular standards

Bizmanualz.com – what are ISO quality standards?

Halifax Sertifikat - Upravljanja kvalitetom ISO 9001 - Kvalitetno prevođenje
ISO9001

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.