PREVOD SA ŠPANSKOG I NA ŠPANSKI

Profesionalni prevod sa španskog na srpski i sa srpskog na španski

Halifax pruža profesionalni prevod sa španskog na srpski, i sa srpskog na španski. Ako vam je potreban prevod sa španskog na srpski ovlašćenog sudskog tumača, usmeno prevođenje na španski, simultano ili konsekutivno, Halifax je pravo mesto za vas! Prevodimo sa španskog na srpski, ali i na mnoge druge svetske jezike, po veoma pristupačnim cenama.

Profesionalni španski prevodilac

Nudimo kompletnu uslugu prevoda sa španskog i na španski jezik:

  • Profesionalni prevod sa španskog i na španski različitih dokumenata
  • Overeni prevod sa španskog i na španski svih zvaničnih dokumenata
  • Redaktura, lektura ili korektura dokumenata na španskom
  • Konvertovanje dokumenata na španskom
  • Usmeni prevod, simultani ili konsekutivni, koji uključuje španski jezik
  • Transkripcija video-materijala i prevod sa španskog i na španski

Poručite našu uslugu prevoda sa španskog i na španski i budite sigurni da ste dobili najbolju uslugu za uloženi novac (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde).

Flamenco - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa španskog na srpski i na španski sa srpskog

Španski jezik iz ugla našeg prevodioca

Zamolili smo jednog od naših prevodilaca za španski da nam predstavi jezik kome je posvetila svoje obrazovanje i radni vek u kojem ima više od 12 godina iskustva. Evo šta je ona napisala.

Sa kojim se izazovima srećete kada prevodite sa španskog ili na španski?

Kada radim prevod sa španskog na srpski i u obrnutom smeru susrećem se sa različitim izazovima u svakom od jezika.

Subjunktiv i slaganje vremena su jedni od najvećih izazova sa kojima se prevodioci susreću. Glagolski način koji se koristi u zavisnim rečenicama nepoznat je u srpskom jeziku i odabir odgovarajućih sredstava za njegovo uvođenje i prenošenje može prouzrokovati brojne nedoumice.

Ono što takođe razlikuje vrsne poznavaoce španskog jezika jeste i osećaj za pravilnu upotrebu članova, što za govornike srpskog jezika može predstavljati problem.

Razlika između glagola ser i estar. Oba glagola u prevodu znače biti, međutim njihova upotreba je različita što može dovesti do grešaka u prenošenju značenja.

Primer: Ser bueno. (Biti dobar); Estar bueno. (Biti zgodan)

Španski ima (najmanje) dva varijeteta, evropski, koji se govori u Španiji i latinoamerički španski, koji se govori na američkom kontinentu. Bogatstvo vokabulara, uticaj domorodačkih jezika i geografske specifičnosti dijalekata predstavljaju jedan od većih izazova u prevođenju i najjednostavnijih reči. Na primer, reč banana ima više naziva u zavisnosti od države (plátano u Španiji, banana u Argentini, banano u Gvatemali, guineo u Panami, cambur u Venecueli).

Antonio Gaudi - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa španskog na srpski i na španski sa srpskog

Jedan od primera leksičke raznolikosti, u ovom slučaju srpskog jezika, jesu reči koje označavaju članove šire porodice i rodbinske odnose. Reč tío može označiti i ujaka i strica, a primo brata od tetke, strica ili ujaka, što može dovesti do nesporazuma u prevođenju.

Da li španski jezik ima neke posebne karakteristike u odnosu na druge jezike?

Karakteristično za španski jezik je slovo „ñ‟ koje odgovara srpskom „nj‟ i razlikuje ga od ostalih jezika sa latiničnim pismom.

Još jedna od odlika španskog jezika je i njegova specifična interpunkcija.

Znaci uzvika i pitanja stoje kako na kraju, tako i na početku rečenice (¡…! ¿…?)

Za razliku od gornjih pravih navodnika ‟…” čija je upotreba danas rasprostranjena zbog uticaja engleskog jezika, u španskom se koristi sledeći oblik znaka navoda «…»

Slova b i v se u izgovoru ne razlikuju, a slovo h se ne izgovara, što dovodi do učestalih pravopisnih grešaka.

Istorija i poreklo španskog jezika

Španski jezik je nastao u jugozapadnoj Evropi, na Pirinejskom poluostrvu, a razvio se iz vulgarnog latinskog jezika. Današnji španski predstavlja mešavinu jezika nastalu pod uticajem osvajača Iberijskog poluostrva, Rimljana, Gota i Arapa. Kao sinonim za španski koristi se i naziv kastiljanski jezik koji se vezuje za oblast u centralnoj Španiji, Kastilju, iz koje vodi poreklo.

Iberi, prvi stanovnici Iberijskog poluostrva, krajem VI veka p.n.e. stupaju u kontakt sa nomadskim keltskim plemenima koja naseljavaju sever Španije. Dva naroda će se vremenom stopiti i stvoriti Keltibere koji govore jednom vrstom keltskog jezika. Keltski dijalekti će se razlikovati u zavisnosti od plemena, te se još uvek ne može govoriti o ujednačenom jeziku.

Po dolasku Rimljana i osvajanju poluostrva 218. godine p.n.e, stanovništvo Iberijskog poluostrva, tada nazvanog Hispanija, dolazi u dodir sa klasičnim latinskim jezikom, jezikom obrazovanog sveta u Rimskom carstvu. Kroz međusobne uticaje kultura i jezika osvajača i starosedelaca, klasični latinski će pretrpeti izmene koje će dovesti do stvaranja vulgarnog latinskog, iz kojeg će se kasnije razviti romanski jezici. Latinski će ostati zvanični jezik uprave i kulture i nakon upada germanskog plemena Vizigota na teritoriju Zapadnog rimskog carstva u V veku, sve do VIII veka i arapskog osvajanja gotovo celog poluostrva.

Alcachofas i clementinas - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa španskog na srpski i na španski sa srpskog

Mavari, Arapi sa severa Afrike, 711. godine prodiru na poluostrvo sve do severa šireći svoju kulturu i jezik. Njihov uticaj je bio najjači na jugu, nazvanom Al-Andalus, gde se govorilo mosarapskim dijalektom. Plemena sa severa su uspela da se odupru mavarskom prodoru i sačuvaju svoj narodni jezik, međutim, posle latinskog, arapski je izvršio najveći uticaj na kasniji razvoj španskog jezika.

Španski jezik je u to vreme bio poznat pod nazivom el cristiano (hrišćanski) kako bi se razlikovao od arapskog jezika koji su Mavari doneli.

Standardizacija španskog jezika započinje u XIII veku zahvaljujući naporima kralja Alfonsa X Mudrog koji je imao za cilj da objedini sva čovekova znanja na kastiljanskom jeziku. U ambicioznom poduhvatu opismenjavanja naroda i uvođenja narodnog jezika kao jezika književnosti i državne uprave koji će potisnuti latinski iz upotrebe, okupio je oko sebe tim saradnika koji su činili najistaknutiji učenjaci toga vremena. Ostao je upamćen po svom kulturnom doprinosu i usavršavanju kastiljanskog koji od govornog jezika ulazi u pisanu književnost. U Toledu je osnovao prevodilačku školu gde su se prevodili tekstovi sa arapskog i hebrejskog iz najrazličitijih oblasti.

Godina 1492. nije označila samo prekretnicu u svetskoj istoriji i početak španske kolonijalne dominacije, već i značajan trenutak u razvoju španskog jezika. Osvajanjem Granade, poslednjeg mavarskog uporišta, katolički kraljevi su uspostavili kontrolu nad celom hrišćanskom Španijom šireći ujedno i španski jezik kao književni. To je i godina izdavanja prve Gramatike španskog jezika, autora Elija Antonija de Nebrihe, što je ujedno i prva štampana gramatika jednog evropskog jezika.

Agua - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa španskog na srpski i na španski sa srpskog

Španski jezik pripada porodici indoevropskih i grupi romanskih jezika, zajedno sa italijanskim, francuskim, portugalskim i rumunskim jezikom. Španski je zvanični jezik u 21 zemlji, uključujući Španiju, Ekvatorijalnu Gvineju i 19 zemalja Latinske Amerike. Takođe se govori na Uskršnjem ostrvu i Filipinima, kao i na severu Maroka.

Po rasprostranjenosti, španski je drugi jezik na svetu po broju maternjih govornika. Procenjuje se da preko 500 miliona ljudi na svetu govori španskim jezikom.

Hispanska Amerika prednjači sa brojem govornika od oko 370 miliona, što čini oko 90% od ukupnog broja govornika na svetu. Španski je, zahvaljujući mnogoljudnoj hispanskoj zajednici i imigraciji, drugi najzastupljeniji jezik u SAD sa više od 50 miliona govornika. Govori se na 5 kontinenata uključujući Antarktik. Govori se u argentinskom mestu Fortin Sarhento Kabral i čileanskom, Vilja la Estrelja.

Casas blancas - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa španskog na srpski i na španski sa srpskog

Neke zanimljivosti o jeziku

Jedna od specifičnosti španskog jezika jeste dvojaka upotreba termina kastiljanski i španski. Termin kastiljanski se koristi kako bi se izdvojio od drugih jezika koji se govore na teritoriji današnje Španije, dok se termin španski univerzalno koristi za razlikovanje od ostalih svetskih jezika.

Polemika oko upotrebe ova dva naziva za isti jezik prevazilazi lingvističke okvire i zadire u socijalno-politička pitanja. Španska kraljevska akademija daje prednost terminu španski jezik u odnosu na kastiljanski, koji smatra dijalektom španskog koji se govori u oblasti Kastilje, mada priznaje da su oba naziva podjednako validna.

Prvi dokument napisan na španskom jeziku datira iz 959. godine i njegov autor je bio kaluđer iz manastira San Husto i San Pastor, u malom mestu u Leonu. Zanimljivo je da dokument ne predstavlja verski ili dogmatski spis, već spisak namirnica neophodnih za manastir.

Smatra se najbržim jezikom na svetu, zajedno sa japanskim. Brzina izgovaranja se bazira na broju slogova koji govornik može da izgovori u sekundi.

Tekst preveden na španski jezik, sa na primer engleskog, može se proširiti za 20% u proseku, što je takođe bitan faktor kada su u pitanju cene prevoda.

SEAT klasik - španski jezik

Španija

Španija važi za jednu od najlepših zemalja, a Španci za vrlo gostoprimljivu naciju. Ako ne znate mnogo toga o Španiji i imate želju da naučite, preporučujemo vam blog Aleksa Valtnera Swedish Nomad. Očekuje vas mnogo zanimljivih tekstova o ovoj zemlji.

Alhambra - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa španskog na srpski i na španski sa srpskog

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.