PREVOD SA NEMAČKOG I NA NEMAČKI

Profesionalni prevod sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački

Halifax pruža profesionalni prevod sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački. Prevodimo sa nemačkog i na engleski, francuski i mnoge druge jezike, a radimo i prevode sa tih jezika na nemački. Takođe radimo i overeni prevod s nemačkog na srpski i obrnuto, usmene prevode, bilo simultane bilo konsekutivne, i to u kombinaciji sa mnogim jezicima, i po veoma konkurentnim cenama.

Nemački prevodilac za svaku oblast koja vam je potrebna.

Nemački jezik ima važno mesto u Evropi. Nekoliko evropskih jezika razvilo se iz starog nemačkog, a u moderno doba svet je za nove tehničke termine saznavao iz nemačkog jezika. Krajem 20. veka mladi ljudi sa ovih prostora selili su se u Nemačku da rade – neki su tamo uspeli, neki su se vratili. Tako su stvorene snažne veze između Nemačke i zemalja Balkana. Ove migracije su veoma važne za prevodilačku industriju: svim tim ljudima u pokretu treba prevod s nemačkog na jezike regiona, srpski, hrvatski, bosanski i druge jezike. Stoga poručite profesionalni prevod sa nemačkog i na nemački jezik, brzo, kvalitetno i po veoma kokurentnim cenama.


Profesionalni nemački prevodilac

Nudimo kompletnu uslugu prevoda sa nemačkog i na nemački jezik:

 • Profesionalni prevod sa nemačkog i na nemački različitih dokumenata
 • Overeni prevod sa nemačkog i na nemački svih zvaničnih dokumenata
 • Redaktura, lektura i korektura dokumenata na nemačkom
 • Konvertovanje dokumenata na nemačkom
 • Usmeni prevod, simultani ili konsekutivni, koji uključuje nemački jezik
 • Transkripcija video-materijala i prevod sa nemačkog i na nemački
Mercedes - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa nemačkog na srpski i na nemački sa srpskog

Poručite našu uslugu prevoda sa nemačkog i na nemački i budite sigurni da ste dobili najbolju uslugu za uloženi novac (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde).

Šta o nemačkom jeziku kaže nemački prevodilac?

Zamolili smo jednog prevodioca za nemački da nam kaže nešto o tom jeziku. Reč je o diplomiranom filologu sa 38 godina iskustva u prevođenju i evo odgovora.

S kojim se izazovima suočavate kada je reč o nemačkom jeziku, bilo da je reč o pisanom ili usmenom prevođenju?

Kao prevodilac za nemačko-srpsku i srpsko-nemačku kombinaciju upoznata sam sa specifičnostima oba jezika. Za nemački mogu navesti sledeće:

Konstrukcija rečenica – Glagol dolazi na kraju, broj zavisnih rečenica pre toga može biti beskonačan. Ovo je posebno teško kod usmenog prevoda, bilo da je simultani ili konsekutivni. Kod dugačkih rečenica može se dogoditi da ne znate šta rečenica znači sve dok ne dođete do kraja, ali ako čekate kraj možete potpuno zaboraviti o čemu je bilo reči na početku.

Zarez – Na pogrešnom mestu, zarez u potpunosti menja značenje rečenice:

Computer arbeitet, nicht ausschalten! – Računar radi, nemojte isključivati!
Computer arbeitet nicht, ausschalten! – Računar ne radi, isključite!

Nemačka - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa nemačkog na srpski i na nemački sa srpskog

Mala i velika slova – Pogrešna upotreba malog i velikog slova može promeniti značenje i nemački prevodilac može imati problem:

Der gefangene Floh. – Uhvaćena muva.
Der Gefangene floh. – Zatvorenik je pobegao.

Kovanice – Broj reči koje se mogu spojiti je neograničen, što može stvoriti naročito velike probleme kada prevodilac radi prevod pravnih tekstova. Najduža reč praktično ne postoji, stalno se javljaju nove kovanice. Evo primera:

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung – 67 slova – u prevodu: Uredba o prenosu nadležnosti nad davanjem dozvola za prodaju zemljišta

Korišćenje umlauta (ü, ö, ä) – izostavljanje tačaka iznad vokala može potpuno promeniti značenje i to može napraviti teškoće kada nemački prevodilac započne rad:

 • Kuchen (kolač)
 • Küchen (kuhinje)

Šta nam još možete reći o nemačkom jeziku?

Nemački jezik je bio veoma važan u ranom razvoju engleskog, kao i nordijskih jezika. Nemački jezik je imao znatan uticaj na mnoge jezike u njegovoj blizini, a i danas je tako. Postoje tri glavna perioda u istoriji nemačkog jezika:

 1. Stari nemački (oko 750-1050)
 2. Srednjonemački (oko 1050-1500)
 3. Savremeni nemački jezik (oko 1500 pa do danas)

U prvom od ova tri perioda nije bilo standardnog jezika, a na formiranje jezičkog sistema uticalo je pomeranje glasova. Rezultat ovog pomeranja glasova je specifičan konsonantski sistem nemačkog jezika, drugačiji od svih drugih zapadnogermanskih jezika. Gramatički sistem starog nemačkog jezika ima mnogo toga zajedničkog sa starim engleskim, staroslovenskim i starim saksonskim. Do sredine 11. veka nemački je doživeo pojednostavljenje fleksije u gramatici, koje je uzrokovano smanjenjem samoglasnika u nenaglašenim slogovima. Zato se 1050. smatra početkom srednjonemačkog perioda.

Oktoberfest - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa nemačkog na srpski i na nemački sa srpskog

U srednjonemačkom periodu se razvio relativno ujednačen pisani jezik, ali srednji visoki nemački nema standardizovan pravopis. Crkva je bila uticajna pa je u službenoj upotrebi bila latinica, što se počelo menjati kombinacijom određenih dijalekata srednjonemačkog, a pisalo se latiničnom goticom.

Novi visoki nemački jezik nastaje u momentu kada Martin Luter prevodi Bibliju (Novi zavet 1522. i Stari zavet koji je završen 1534). Biblija je imala dugačku listu reči za svaki region, a nepoznate reči su prevođene na regionalni dijalekat. Rimokatolici su pokušali da stvore sopstveni katolički standard, koji je imao neke detalje drugačije nego „protestantski nemački”. Široko prihvaćen standard stvoren je sredinom 18. veka; to je bio kraj za rani novi visoki nemački.

U 18. veku, mnoštvo istaknutih pisaca dalo je moderni oblik standardnom nemačkom jeziku, on postaje jezik crkve i države, obrazovanja i književnosti. Otprilike sve do 1800. godine nemačkim jezikom se samo pisalo, nakon toga je pisani standard postepeno uticao na normu za govorni visoki nemački koji je prihvaćen u obrazovanju, pozorištu i u medijima.

Rečnik braće Grim u 16 tomova, izdat između 1852. i 1860. godine i dalje je najobimniji vodič kroz vokabular nemačkog jezika.

VW - Halifax Beograd - Profesionalni prevod sa nemačkog na srpski i na nemački sa srpskog

Prva gramatička i pravopisna pravila pojavila su se u Dudenovom priručniku iz 1880. godine. Trebalo je da prođe 21 godina (1901) da se ona proglase standardom za nemački jezik. Standardna ortografija za nemački nije promenjena sve do 1998. godine – tada su pravopisnu reformu iz 1996. godine zvanično usvojili predstavnici vlada Nemačke, Austrije, Lihtenštajna i Švajcarske.

Danas oko 130 miliona ljudi govori nemački kao maternji ili drugi jezik. Manjina koje govore nemački jezik ima u 42 zemlje, ukupno 7,5 miliona ljudi. Nemački jezik je službeni u Nemačkoj, Austriji i Lihtenštajnu, a drugi je zvanični jezik u Švajcarskoj, Belgiji, Luksemburgu i Evropskoj uniji.

Nemačka

Nemačka je ogromna, zadivljujuća, raznolika i šumovita zemlja koja se prostire od severa do juga Evrope. Ako mislite da ne znate dovoljno o Nemačkoj, a voleli biste da to promenite, preporučujemo blog Swedish Nomad Aleksa Valtnera (Alex Waltner) gde možete pronaći mnogo zanimljivih detalja o ovoj zemlji.

Nemački dvorac - Halifax usluge prevođenja na nemački i sa nemačkog jezika

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.