PREVOD SA ALBANSKOG NA SRPSKI

Profesionalni prevod sa albanskog na srpski i sa srpskog na albanski

Halifax pruža profesionalni prevod sa albanskog na srpski jezik, i sa srpskog na albanski. Prevodimo sa albanskog i na nemački, engleski, francuski i mnoge druge jezike, a radimo i prevode sa tih jezika na albanski. Takođe radimo i overene prevode s albanskog na srpski i obrnuto, usmene prevode, bilo simultane bilo konsekutivne, i to u kombinaciji sa mnogim jezicima.

Profesionalni albanski prevodilac

Nudimo kompletnu uslugu prevoda na albanski i sa albanskog jezika:

  • Profesionalni prevod sa albanskog i na albanski različitih dokumenata
  • Overeni prevod sa albanskog i na albanski svih zvaničnih dokumenata
  • Redaktura, lektura ili korektura dokumenata na albanskom
  • Konvertovanje dokumenata na albanskom
  • Usmeni prevod, simultani ili konsekutivni, koji uključuje albanski jezik
  • Transkripcija video-materijala i prevod na albanski i sa albanskog

Poručite našu uslugu prevoda sa albanskog i na albanski i budite sigurni da ste dobili najbolju uslugu za uloženi novac (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde).

Halifax prevod sa albanskog na srpski albanskog jezika

Albanski jezik iz ugla našeg prevodioca

Zamolili smo našeg prevodioca za albanski jezik da nam ispriča ponešto o jeziku koji je studirao i kome je posvetio 10 godine karijere. Evo šta je on napisao:

Sa kojim izazovima se srećem kada prevodim?

Ja sam istovremeno inženjer i profesionalni prevodilac. Najčešće radim prevod s albanskog na srpski jezik, ali šta je tačno albanski jezik? Često to moram odlučiti sam. Neki od glavnih izazova u prevođenju se tiču:

Nedostatka standardizovane terminologije kao i stručne rečničke literature u mnogim oblastima.

Terminologija u Albaniji, na Kosovu ili u Makedoniji u mnogim oblastima ume da bude veoma različita, pogotovo kada se radi o ekonomiji, administraciji i sl.

Velik je upliv stranih reči koje imaju tendenciju da potiskuju domaće, ali ne treba izostaviti ni realan i čest nedostatak domaćih reči za neke stručne i uskostručne oblasti.

Albanija

Što se usmenog prevođenja tiče, najveći izazov je šarolikost dijalekata albanskog jezika. Iako je glavna podela dijalekata albanskog jezika na gegijski (geg) i toskijski (tosk), sami ti dijalekti, pored velike međusobne razlike, imaju i svoje poddijalekte sa svojim specifičnostima.

Šta nam možete reći o poreklu albanskog jezika?

Albanski je jezik široke indoevropske porodice i stoga je u određenoj meri povezan sa skoro svim drugim jezicima Evrope. Indoevropski karakter jezika prvi je put prepoznao 1854. godine nemački lingvista Franz Bopp (1791-1867). Istovremeno, albanski ne pokazuje naročito blisku istorijsku srodnost sa bilo kojim drugim jezikom ili jezičkom grupom unutar indoevropske porodice, tj. formira sopstvenu jezičku grupu.

Uprkos geografskoj blizini Albanije s Grčkom, čini se da su jezički kontakti sa drevnim grčkim sporadični. Međutim, rimska trgovačka naselja na Ilirskoj obali i apsorpcija Albanije u Rimsko carstvo ostavili su uočljive tragove na jeziku. Pozajmice iz latinskog, koje su se odvijale tokom više vekova, bile su toliko masovne da su mogle da ugroze samu strukturu jezika.

Kulturni kontakti sa Slovenima (Bugarima i Srbima), Turcima i Italijanima takođe su ostavili znatne tragove u albanskom što jasno primećujem radeći prevod s albanskog na srpski. Ne samo u rečniku, već i u morfologiji i sintaksi, albanski pokazuje mnogo zajedničkih crta sa drugim balkanskim jezicima zbog vekova paralelnog razvoja.

Među tim osobinama su: postpozitivni određeni član; istovetni oblici genitiva i dativa; formiranje brojeva od 11 do 19 sistemom „jedan na deset”; odsustvo gramatičkog infinitiva; formiranje budućeg vremena glagolom „želeti”. Da li je albanski neposredni naslednik jezika drevnih Ilira, kao što se danas široko pretpostavlja, teško je utvrditi jer ima vrlo malo sačuvanih pisanih tragova ilirskog jezika.

Albanski jezik (gjuha shqipe) govori preko šest miliona ljudi na jugozapadnom Balkanu, pre svega u Republici Albaniji i susednim zemljama i teritorijama koje su nekada bile deo jugoslovenske federacije (Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija). Ukupan broj govornika se procenjuje na 7–8 miliona. Na Kosovu*, gde još uvek nema pouzdane statistike stanovništva, albanskim jezikom govori skoro celokupno stanovništvo od oko dva miliona pojedinaca, uključujući neke dvojezične manjine.

Procenjuje se da Republika Severna Makedonija ima najmanje pola miliona albanskih govornika, što je oko dvadeset i pet procenata ukupnog stanovništva republike, mada nema pouzdanih statistika. Manjina od oko 50.000 albanskih govornika takođe se nalazi u Crnoj Gori, uglavnom duž albanske granice (Ulcinj, Tuzi i Gusinje). Takođe je najmanje 70.000 do 100.000 albanskih govornika po južnoj Srbiji, pre svega u dolini Preševa blizu granice Makedonije i Kosova*. Značajne zemlje albanske dijaspore su Italija, Austrija, Švajcarska, Grčka, Velika Britanija, Turska, SAD, Kanada, Australija.

Halifax prevod na albanski i sa albanskog jezika

Da li ovaj jezik odlikuju neke posebne karakteristike koje malo koji drugi jezik ima?

Sve imenice, pored roda, broja i pet padeža (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, ablativ), imaju određeni i neodređeni vid koji se iskazuje dodavanjem postpozitivnog određenog člana.

Većina imenica su muškog ili ženskog roda, dok postoje i retki primeri srednjeg roda koji već odumire kao kategorija, te se takve imenice većinom koriste u muškom rodu.

Glagolski sistem albanskog jezika ima 10 vremena i 6 glagolskih načina od kojih je interesantno istaći optativ (željni način) i admirativ koji se koristi za izražavanje čuđenja i divljenja.

Albanija

Halifax prevod sa albanskog na srpski i sa albanskog jezika

Albanija je bila zatvorena država većim delom 20. veka, ali je doživela brz rast od kada se devedesetih godina otvorila. Ima obalu koja je jednako lepa kao bilo koja druga na Mediteranu, peščane plaže i specifične stare gradiće. Njene planine i Skadarsko jezero spadaju u najuzbudljivije pejzaže u Evropi.

Ako želite da saznate više o Albaniji, predlažemo vam da posetite albansku stranicu na sajtu LonelyPlanet.

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.