KINESKI PREVODILAC

Kineski prevodilac – Profesionalni prevod sa kineskog na srpski jezik i sa srpskog na kineski

Kineski prevodilac je stručnjak za prevođenje sa kineskog i na kineski jezik. Halifax sarađuje sa velikim brojem ovakvih profesionalaca i uvek smo u mogućnosti da angažujemo pravu osobu za vaš prevod.

Prevodimo s kineskog na srpski, ali i na nemački, engleski, francuski i mnoge druge jezike, a radimo i prevode sa tih jezika na kineski. Takođe radimo i prevode sa overom sudskog tumača s kineskog na srpski i obrnuto, usmene prevode, bilo simultane bilo konsekutivne, i to u kombinaciji sa mnogim jezicima.

Kineski je jedan od najrasprostranjenijih svetskih jezika pa je zato i jedan od jezika koji su najzastupljeniji u prevođenju. Svaki naš kineski prevodilac je pouzdan, bilo za pisano ili usmeno prevođenje i ispuniće sve vaše zahteve.

Kina je danas ekonomska velesila sa skoro 1,4 milijarde stanovnika, što je čini značajnom za celi svet, a samim tim i jezik koji se u njoj govori.


Profesionalni kineski prevodilac:

Nudimo kompletnu uslugu prevođenja na kineski i sa kineskog jezika:

  • Profesionalni prevod različitih dokumenata
  • Overeni prevod na kineski i sa kineskog svih zvaničnih dokumenata
  • Redaktura, lektura ili korektura dokumenata na kineskom
  • Konvertovanje dokumenata na kineskom
  • Usmeni prevod, simultani ili konsekutivni, koji uključuje kineski jezik
  • Transkripcija video-materijala i prevod na kineski i sa kineskog.
Panda - Kineski prevodilac – Halifax profesionalni prevod sa kineskog i na kineski

Poručite našu uslugu prevoda sa kineskog i na kineski i budite sigurni da ste dobili najbolju uslugu za uloženi novac (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde).


Kineski prevodilac – jezik iz ugla našeg prevodioca

Jedan naš kineski prevodilac sa zadovoljstvom je pristao da kaže za nas pokoju o kineskom jeziku. Reč je o ženi koja je diplomirala kineski i profesionalni je kineski prevodilac više od 26 godina. Evo šta je ona imala da kaže.

Sa kojim se izazovima posebno srećete kada prevodite kao kineski prevodilac?

Radim kao profesionalni kineski prevodilac svakodnevno. Kada prevodim sa kineskog ili na kineski problem može predstavljati kontrast između piktograma i fonetskih simbola. Jedan kineski karakter može samo nositi značenje ili u kombinaciji sa dva ili više karaktera činiti jednu reč. S druge strane, Kinezi nemaju promene po rodu, broju i padežu, rečenice imaju utvrđeni redosled i mora se obratiti pažnja na širi kontekst rečenice. Ovo može biti problem kod usmenog prevođenja, naročito simultanog, te kineski prevodilac mora biti oprezan.

Fonetika kineskog jezika bazira se na veoma utvrđenim pravilima izgovora tonova-akcenata (ravni, uzlazni, uzlazno-silazni, silazni). Ovo je tako zato što reči koje se fonetski isto izgovaraju, a imaju različiti akcenat, imaju i različito značenje, tako da to dodatno otežava usmeni prevod. Dakle, da bi uspešno radio svoj posao, usmeni prevodilac mora imati osećaj za razliku u tonalitetu. Iz svega ovoga može se zaključiti da prilikom usmenog ili pisanog prevođenja prevodilac mora biti spreman na pravi izazov, a oni koji se odluče da savladaju ovaj jezik i bave se prevodom budu voljni da stalno uče i da se usavršavaju.

Kinesko pozorište - Kineski prevodilac Halifax

Koliko je star kineski jezik?

Smatra se da prvi natpisi, koji su preteča kineskih karaktera (hanzi) datiraju iz perioda od pre 4000 godina, a potiču iz perioda dinastije Shang (18. vek p.n.e. – 12. vek p.n.e.). Kineski potiče iz porodice sino-tibetanskih jezika a njegovo poreklo i razvoj i dalje su predmet debate brojnih lingvista. Nije, međutim, predmet debate činjenica da je imao snažan uticaj na jezike suseda, kao što su korejski i japanski.

Šta nam možete reći o kineskom pismu?

Razvoj kineskih karaktera kroz istoriju bio je veoma zanimljiv i predstavlja ključni faktor za razumevanje jezika. Karakteri se mogu podeliti na tri tipa. Za početak tu su piktogrami koji označavaju očigledne slike predmeta i pojava i koji su zastupljeni u manjem broju (čovek 人, voda 水, kiša 雨, vatra 火). Zatim imamo ideograme – karaktere asocijativnog slaganja koji su nastali kombinacijom piktograma (svetao, ming, 明,nastao kombinacijom karaktera koji označavaju sunce i mesec i sl.).

Na koncu tu su fonoideogrami kojih ima najviše i sastoje se od dela (radikala) koji nosi značenje i dela (radikala) koji nosi izgovor (primer 淋,lin, pljusak levi deo je radikal koji označava vodu, a desni je nosilac izgovora lin, a kada se koristi kao samostalan karakter 林(dva drveta) označava šumu. Radikala ima preko 200.

Kineski karakteri imaju svoj složeni (fanti 繁体字) i pojednostavljeni oblik (jianti简体字). Složeni oblik pisma je i danas u upotrebi u Hongkongu, na Tajvanu i u tekstovima stare kineske književnosti. Pedesetih godina 20. veka, u cilju opismenjavanja, uvodi se pojednostavljeno pismo koje se koristi u savremenom kineskom jeziku, dok je u Hongkongu i Singapuru u upotrebi složeno pismo, za koje je karakteristično da se čita zdesna nalevo.

Kineski pisac - Halifax kineski prevodilac

Pinyin (latinični fonetski sistem koji odgovara mandarinskom dijalektu uveden od 1958. godine) koristi se za unos kineskog teksta kao i za lakše učenje jezika za strance i za pripadnike drugih nacionalnosti osim Han (Han je najbrojnija nacionalna manjina u Kini, pa se odatle za kineski jezik takođe koristi termin hanyu汉语- jezik Hana).

Današnja forma pisma utvrđena je u periodu dinastije Han (206. g. p.n.e. – 202. godine n.e.). Tokom duge i bogate istorije, kako se jezik bogatio, bilo je i nekoliko pokušaja da se izvrši reforma pisma, ali su se one na kraju svele na popis postojećih karaktera kojih u kineskom pismu ima oko 60.000. Srećom, za svakodnevnu upotrebu potrebno je znati njih oko 4000, ali zato dvostruko više za pojedine stručne oblasti.

Kinesko pismo je isto za sve koji ga poznaju, bez obzira na to kom dijalektu pripadaju. Savremeni mandarinski kineski razvio se na osnovu pekinškog dijalekta tj. dijalekta kojim se govori na severoistoku Kine i on je u zvaničnoj upotrebi u Kini, Singapuru i na Tajvanu.

Kineski zmaj

Koliko kineski ima dijalekata?

Kineski govori oko 16% svetske populacije, blizu 1,3 milijarde ljudi. Uglavnom su to Kinezi koncentrisani u malom broju država kao što su Kina, Indonezija, Malezija, Singapur i Filipini.

U Kini, koja ima 55 nacionalnih manjina, od kojih svaka ima svoj sopstveni jezik, a među njima 23 imaju i svoje pismo, postoji 200 dijalekata koji se mogu svrstati u jednu od sedam grupa: mandarinski (kojim govori oko 730 miliona ljudi), Yue (kantonski, 80 miliona stanovnika), Xiang (provincija Hunan, oko 35 miliona stanovnika), Min (tajvanski oko 50 miliona stanovnika), Gan (oko 20 miliona stanovnika), Wu (šangajski, oko 90 miliona stanovnika) i Kejia (nacionalnost Hakka, oko 35 miliona stanovnika). Dijalekti se međusobno razlikuju, ponekad toliko da se ljudi iz različitih delova Kine ne razumeju. Nije neobično da kada putujete po raznim predelima Kine zateknete u vozu ljude koji se koriste rečnicima da bi se preciznije sporazumeli.

U Kantonu (kineska provincija Gvandong) i Hongkongu, kao i u Makaou, većina stanovništva govori kantonskim dijalektom koji se dosta razlikuje od mandarinskog kineskog po tome što ima devet tonova dok mandarinski ima pet. Važno je zato da kineski prevodilac zna za koga prevodi kada prevodi na kineski.

Srećom, svi koriste isto pismo, dok se tokom školovanja i u službenoj upotrebi koristi mandarinski kineski.

Dong Feng - Kineski prevodilac – Halifax profesionalni prevod sa kineskog i na kineski
Kinesko auto 2020 ' Halifax kineski prevodilac

Kina

Kina je neverovatna zemlja. Ako ne znate mnogo o Kini a želeli biste da je upoznate, pročitajte blog Švedski nomad Aleksa Valtnera, naći ćete mnogo zanimljivih činjenica o ovoj zemlji.

Kinezi na reci - Kineski prevodilac – Halifax profesionalni prevod sa kineskog i na kineski

Zatražite ponudu

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.