PREVOD JAVNA UPRAVA i EU

Javna uprava i EU – Specijalizovani tim za vrhunski prevod

Javna uprava i EU- Specifični prevod sa specifičnom terminologijom i frazeologijom

Za oblast prevoda Javna uprava i EU, Halifax ima specijalizovani stručni tim profesionalaca koji je garancija da će vaše prevode raditi oni koji razumeju vaše potrebe i vaš jezik. S nama možete biti sigurni da neće biti probijanja dogovorenih rokova i da ćete dobiti prevod koji zadovoljava najviše standarde prevodilačke struke.

Naši referentni klijenti za oblast prevoda Javna uprava i EU uključuju zvanične organe uprave na svim nivoima, ministarstva, agencije, kancelarije, itd, kao i različite međunarodne organizacije, kao što su EK, UNDP, GIZ, Svetska Banka, OEBS, UNICEF, itd. Dokumentacija koju smo radili je raznovrsna, od ugovora, sporazuma, bilateralnih projekata, radionica, seminara, do različite dokumentacije neophodne u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Obezbedili smo prevod na više evropskih i svetskih jezika, u kombinaciji sa srpskim, ili sa stranog na strani jezik, kao i usmene prevode za različite prilike: sastanke, seminare, konferencije, prezentacije, itd.

Svesni smo da je prevod samo jedan od malih točkića u velikoj mašineriji poslovanja naših klijenata. Zato se trudimo da im, bar u delu u kojem mi možemo da utičemo, olakšamo njihov svakodnevni posao. Pitajte ih kako izgleda raditi s nama, pitajte ih o uslugama koje smo pružili. Pozovite nas i zatražite kontakte klijenata za proveru kvaliteta naših stručnih EU prevoda i prevoda za javnu upravu, kao i drugih prevoda, ali i naše profesionalnosti uopše. Sa zadovoljstvom ćemo vam proslediti njihove telefone i elektronske adrese.

Halifax reference- javna uprava - nazad

Prevod javna uprava i EU – međunarodne organizacije

Prevod javna uprava i EU – Država i lokalne samouprave

Zatražite ponudu