AUDIO I VIDEO MATERIJAL

Usluge prevođenja audio i video materijala

Novo doba donosi novi način za prenošenje poruka – audio i video materijali su danas glavni metod komunikacije sa vašom ciljnom grupom.

Mi ćemo vam pomoći da potencijalnom klijentu prenesete željenu poruku na najefikasniji i najprofesionalniji način bilo da je reč o kreiranju sadržaja poruke ili njenom prenošenju.

Halifax pruža sledeće prevodilačke usluge u domenu audio i video komunikacije:

Naracija – glas koji priča za vas. Ako pravite video, mi ćemo vam pozajmiti glas. Ova usluga uključuje proveru teksta i predloge za njegovo eventualno poboljšanje, kako bi tekst bio prijemčiviji za slušaoca, a vaša poruka prenesena na najbolji način. Na raspolaganju nam je profesionalni studio gde ćete dobiti savršenu akustiku, a snimanje će se raditi koliko god puta je potrebno da bi rezultat bio perfektan.

Titlovanje – Prevodi titlova. Ovaj zadatak može biti izazov za prevodioca, posebno ukoliko ne postoji transkript teksta. U tom slučaju, prvo je potrebno preslušati materijal i zabeležiti sav tekst, nakon čega se pristupa prevođenju. Prevod može da se dostavi u formi običnog teksta sa naznačenom minutažom, a postoje i posebni programi za titlove, gde se oni mogu direktno unositi.

Sinhronizacija – Prevođenje i naracija glasovnog zapisa. Glas i slika moraju se uskladiti, kvalitet glasa i intonacija su takođe bitni, a moraju da odgovaraju tonu i svrsi snimka.

Kreativno pisanje – Ono što imate da kažete je jednako važno kao i kako ćete to da kažete. Sve je bitno, mozaik mora biti potpun – da bi efekat bio potpun. Pomoći ćemo vam u pisanju vašeg video i audio reklamnog materijala. Možemo vas posavetovati šta je važno u komunikaciji sa potencijalnim kupcima, kako im dati informacije koje traže i koje će im pomoći da brzo donesu odluku. U današnjoj poplavi informacija nemate puno vremena da prenesete svoju poruku, zato ona mora biti sažeta i potpuna.

Reference

Evo nekih zanimljivih zadataka koje smo nedavno uradili.

Taxcore audio i video usluge Halifax

Data Tech International je kreirala Taxcore, najsavremeniji sistem za suzbijanje sive ekonomije i obezbeđenje fer uslova za sve učesnike na tržištu. Radi se o metodologiji koja podstiče građanstvo i privredu na ažurno plaćanje poreza na promet, a karakterišu je izuzetna jednostavnost i efikasnost. Data Tech International nas je angažovala za naraciju video materijala za promociju Taxcore projekta na engleskom jeziku. Cilj je bio da se budućim korisnicima prenese savršenost Taxcore metode i ozbiljnost kompanije koja stoji iza ovog projekta.

Opština Pancevo audio i video usluge Halifax

Grad Pančevo je uradio video materijal kao prezentaciju svojih potencijala za strana ulaganja. Naša naracija se imala je za cilj da naglasi optimizam i dinamiku gradske vlasti, kao i njenu odlučnost da budućim investitorima obezbedi povoljne uslove za rad.

Naled video - reforma oporezivanja sezonskih radnika

NALED je uradio video materijal kojim se objašnjava reforma dela poreskog sistema koji se tiče sezonskih radnika. Pojednostavljena poreska procedura objašnjena na jednostavan način. Halifax je bio angažovan na redigovanju teksta i naraciji.

Zatražite ponudu

Usluge prevođenja

Kvalitet

Cene

Početna

Call Now Button