Halifax čine ljudi, stalno i honorano angažovani. Svi smo mi važne karike u ovom prevodilačkom lancu. Koja god da ste karika, imate naše puno poštovanje kao profesionalci i kao individue.

Poslovanje naše firme bazira se na prevodilačkom standardu EN15038 koji jasno definiše uslove angažovanja prevodilaca – saradnika (testiranje, ugovaranje, obuke...). Standard EN 15038 takođe predviđa kontinuiranu evaluaciju rada prevodilaca i povratne informacije o njihovom radu. Trudimo se da na dnevnom nivou uposlimo što više prevodilaca, prednost naravno uvek imaju oni koji pokažu visok stepen kvaliteta.

Ako ste zainteresovani da postanete deo našeg prevodilačkog tima, molimo vas da popunite upitnik koji možete preuzeti ovde, i pošaljete ga zajedno sa vašom biografijom na adresu:
office@halifax-translation.com.