Rečenične konstrukcije iz izvornog teksta

Sa engleskog prevela i prilagodila – Jelena

– članak broj 2 u seriji članaka na temu Prevođenje na engleski

Primetio sam da je jedan od najčešćih problema prilikom prevođenja zadržavanje rečenične konstrukcije svojstvene jeziku izvornog teksta, čak i kada je to neprikladno. Iako može biti gramatički ispravan, takav prevod prosto nije u duhu engleskog jezika. Takođe, takav prevod može biti zbunjujuć i nerazumljiv osobi kojoj je engleski jezik maternji. Ukoliko u srpskom tekstu naiđete na dugačku, zamršenu rečenicu koju morate pročitati tri puta kako biste je razumeli, vrlo je moguće da je autor hotimično načinio složenom (naročito ako je reč o doktorskoj tezi političara). Veća je verovatnoća, međutim, da je u pitanju jednostavno loš pisac i smatram da bi u većini slučajeva iskusan prevodilac trebalo da zna kako da takav tekst sredi i učini razumljivijim. Istina, postoji opasnost da će se na taj način izgubiti osnovna namera autora-da zbuni čitaoce, ali treba biti pametan i odabrati manje od dva zla. Prilikom prevođenja prevodioci su često prinuđeni da procenjuju ove rizike, ponekad čak odluče metodom eci, peci, pec, osim ukoliko nemaju bezgranično mnogo vremena za rad i pristup autoru – retki luksuzi.

U mnogim srpskim tekstovima prisutne su zastrašujuće duge i komplikovane rečenice. Njihov tok često je isprekidan zavisnim rečenicama koje se odvajaju zarezima, pa se osećate kao da se vozite u vozu sa labavim spojnicama između vagona: zaustavite se-krenete, zaustavite se-krenete, pre nego što uopšte uspete da dođete do suštine. Nakon nekoliko ovakvih stranica zasigurno će vam biti potrebna terapija za povredu vrata nastalu usled leksičkih trzavica. Hajde da malo razmotrimo ovaj problem…

Labavi spojevi u strukturi rečenice ' voz
Labavi spojevi u strukturi rečenice

Za početak, budite obazrivi: ovakve rečenice ponekad mogu biti jako dobro sastavljene, jer u srpskom jeziku padežni nastavci neretko naizgled komplikovanu rečenicu zapravo učine jasnijom. Mada je češći slučaj, priznaćete, da su takve rečenice ipak samo nespretno konstruisane. Međutim, kada se prevedu na bespadežni engleski, one postaju toliko nezgrapne da ih teško razumeti pri prvom čitanju, čak iako su u suštini „tačne“.

Navešću vam primer. Rečenica u izvornom tekstu na srpskom glasi:

Vlada je, na sednici od 23.10.2014, donela odluku da, imajući u vidu potrebu podrške privredi, dodeli sredstva za subvencije određenim preduzećima, s obzirom da postoji primarni suficit u budžetu.

Prvobitna verzija prevoda:

„The government, at its session of 23.10.2014, decided, in view of the need to support the economy, to allocate funds, since there was a primary budget surplus, for subsidies to certain companies“.

Zbunjujuće, zar ne? Hajde da pokušamo malo da reorganizujemo rečenicu:

„In view of the need to support the economy, at its session of 23.10.2014 the government decided to allocate funds for subsidies to certain companies, since there was a primary budget surplus“.

Sad su stvari već jasnije. U engleskom jeziku spajanje osnovnog subjekta sa glagolom često pomaže da smisao rečenice bude jasniji.

Još bolji rezultat dobijamo ukoliko rečenicu podelimo:

„At its session of 23.10.2014 the government noted a primary budget surplus. To support the economy, it therefore decided to allocate funds for subsidies to certain companies“.

Naravno, mera u kojoj je dozvoljeno preformulisati tekst zavisi i od prirode dokumenta: ukoliko je reč o zakonu ili pravnom ugovoru treba biti vrlo oprezan, dok je za neformalniju prezentaciju namenjenu govornicima engleskog jezika dozvoljena veća količina slobode kako bi se smisao teksta preneo na prirodan i njima razumljiv način.

Kada su u pitanju komercijalni prevodi, ključno pitanje je – Koliko daleko treba ići u slobodnoj interpretaciji? To zavisi od stila originalnog teksta, njegove svrhe, ciljne grupe i, naravno, razboritosti klijenta. Niko neće obraćati pažnju na lošiji stil kada je, na primer, reč o određenim ugovorima. Ono što je u tom slučaju bitno je da je zakonski, tj. sa pravnog aspekta sadržaj teksta tačno i precizno preveden. Za prevod reklame, sa druge strane, možda je najbolje prvo shvatiti ideju i poruku teksta, zatim u potpunosti zanemariti izvornik i ponovo sve napisati tako da bude prijemčivo kulturološki drugačijoj ciljnoj grupi. (Poslednje se često u industijskom žargonu naziva „lokalizacija“, mada je reč zapravo samo o prevodu koji je dobro urađen imajući u vidu dati kontekst).

Ovi primeri predstavljaju dve krajnosti. Moj san je da svaki klijent prilikom prevođenja konkretnog teksta, na samom početku naglasi koliko tačno slobode daje prevodiocu na skali od 1 do 10. Problem je što često ni sami klijenti ne znaju. Oni misle da je prevod ili tačan ili pogrešan, dok ga u stvarnosti složenost jezika čini u velikoj meri umetnošću, a ne naukom. Pikaso nije bio „ispravan“ ni „pogrešan“, samo je bio sjajan. Pisci su takođe umetnici, a prevodioci jesu pisci. Dakle, na prevodiocima je da sami donesu odluku i budu spremni da prihvate kritiku ukoliko klijent prosudi drugačije. Umetnik, na veliku žalost, retko doživi da se njegova umetnost ceni u dovoljnoj meri.

Činjenica je ipak da, čak i kada su u pitanju komercijalni prevodi, klijenti igraju važnu ulogu – oni su ti koji plaćaju. Stoga, ukoliko se od vas traži da prilikom prevođenja koristite određene forme i termine neprimerene duhu engleskog jezika, u većini slučajeva ćete se složiti sa tim. U poslovnom svetu, kao što je poznato, mušterija je uvek u pravu. Ipak, iako pristanete na uslove klijenta, poželjno je da mu prilikom slanja prevoda pošaljete i komentar u kome ćete mu razložiti zbog čega smatrate da je njegov način pogrešan.

Za kraj, ostavljam vas sa par primera sa kojima sam se susreo ove nedelje…

Izvorni tekst na srpskom:

Naš početak, za razliku od mnogih drugih, nije bio težak.

Prvobitna verzija prevoda:

Our beginning, unlike many others, was not difficult.

Lektorisana verzija prevoda:

Unlike many others, our beginning was not difficult.

Poslednje rešenje može delovati pojednostavljeno, ali ponekad je poželjno učiniti tako, jer ukoliko treba da pročitate nekoliko stranica ovakvih rečenica zaista se umorite.

Sledeći primer nije pravni dokument (poput zakona ili ugovora), već je reč o advokatu koji pokušava da klijentu objasni situaciju. Dakle, u ovom slučaju najvažnije je da klijent razume šta se dešava. Koliko je to advokatu pošlo za rukom, procenite sami…

Izvorni tekst na srpskom:

Dana 1. oktobra 2016. godine, viši javni tužilac u gradu X, na osnovu zapažanja apelacionog suda u gradu X, naložio je, na osnovu odluke br. ABC999 / 99, dodatni ekonomsku i finansijsku istragu, koju će izvršiti sudski veštak , u okolnostima u kojima su okrivljeni u periodu obuhvaćenim optužnicom mogli da steknu materijalnu korist i/ili protivpravnu imovinsku korist za preduzeća „PREDUZEĆE 1“ doo, „PREDUZEĆE 2“ doo i /ili „PREDUZEĆE 3“, i, ukoliko jesu, koliki je iznos imovinske koristi i / ili protivpravne materijalne koristi, svakog okrivljenog, s obzirom na to da su okrivljeni optuženi za izvršenje krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica, podstrekivanjem, iz člana 234. stav 3., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, i/ili krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, dobijene za svako navedeno preduzeće, u smislu da je iznos pribavljene protivpravne imovinske koristi od suštinske važnosti za ocenu pravne kvalifikacije navedenog krivičnog dela.

Prvobitna verzija prevoda:

On 1 October 2016, the Higher Public Prosecutor in Xgrad, following upon the observations of the appellate court in Xgrad, ordered, on the basis of decision No ABC999/99, a supplementary economic and financial examination, to be carried out by a court expert, into the circumstances in which the defendants, in the period referred to in the indictment, might have obtained material gain, and/or unlawful material gain, for the companies “COMPANY 1” d.o.o., “COMPANY 2” d.o.o. and/or “COMPANY 3” a.d., and, if they had, what was the amount of the material gain, and/or unlawful material gain, each defendant, given that the defendants were being accused of commission of the offence of abuse of office of a responsible person, by incitement, under Article 234 paragraph 3, with respect to paragraph 1 of the Criminal Code of the Republic of Serbia, and/or the criminal offence of the abuse of office under Article 359, paragraph 3, with respect to paragraph 1 of the Criminal Code of the Republic of Serbia, had individually obtained for the companies referred to, with regard to which the amount of the obtained unlawful material gain is of the essence for the assessing of the legal qualification of the alleged criminal offence.

Lektorisana verzija:

Following the observations of the appellate court in Xgrad and on the basis of decision No ABC999/99, on 1 October 2014 the Higher Public Prosecutor ordered a supplementary economic and financial expert examination. This should assess the circumstances in which the defendants may have obtained material gain or unlawful material gain for Company 1 d.o.o., Company 2 d.o.o. and/or Company 3 a.d. in the period referred to in the indictment. The defendants stood accused of the offence of abuse of office by incitement of a responsible person under Article 234 paragraph 3, cf. paragraph 1 of the Serbian criminal code, and of the criminal offence of abuse of office under Article 359, paragraph 3, cf. paragraph 1 of the code. If such gain were established, the examination should determine the value that each defendant had obtained for these companies. This was deemed necessary because the value of unlawful material gain is essential for determining the legal category of the alleged criminal offence.

Naš sajt koristi samo dva kolačića: jedan pamti koji ste jezik odabrali i drugi koji beleži da ste odbacili ovo obaveštenje (oba su kolačići sesije i brišu se kada napustite našu veb lokaciju). Mi vas ne pratimo. Više o ovome možete pročitati u našoj. politici privatnosti.