201608.01
0

Sredinom jula 2016, Halifax Consulting i Halifax Translation uspešno su prošli još jednu nadzornu proveru primene standarda u oblasti mendžmenta usluga konsaltinga i prevođenja. Od prve sertifikacije i primene ISO 9001 I EN 15038 standarda, Halifax je znatno unapredio svoje poslovanje. Naš fokus je i dalje na podizanju nivoa kvaliteta naših usluga kroz unapređenje internih kontrola kvaliteta i uz stalno insistiranje na „ljudskom” aspektu u odnosima sa klijentima i sa prevodiocima te konstantne napore da se izbegnu različiti oblici neetičke prakse.

Bureau Veritas, ugledno međunarodno sertifikaciono telo čija je predstavnica nedavno sprovela nadzornu kontrolu u našoj kompaniji, čestitala je zaposlenima i menadžmentu kompanije na njihovoj posvećenosti i kontinuiranom razvoju i unapređenju kompanije.