Turski – treba vam prevodilac ili sudski tumač? Obezbeđujemo prevod sa turskog na srpski, engleski, nemački, ruski, francuski, španski, grčki, arapski, grčki… kao i prevod u obrnutom smeru. Naša cena je među najnižim koje se mogu naći za pouzdan prevod sa turskog i na turski. Pogledajte detalje na strani Cenovnik.

Za više informacija, pozovite nas na +381 62 604 818 ili nam pišite na office@halifax-translation.com.

Dobar turski je važan

Turski profesionalno – Neka vaši dokumenti budu pravilno napisan.

Slab pravopis ili stil mogu ostaviti trajni pečat. Naročito kada reklamirate tekstove ili veb-strane, treba da osigurate sledeće:

– da je prevodio odličan prevodilac za turski
– da je prevod na nemački redigovao redaktor kome je turski maternji.

Prevodilačka agencija Halifax obezbeđuje stručan prevod za mnoge specijalizovane oblasti:
– Prevod u oblasti finansija
– Prevod u oblasti tehnike
– Prevod u oblasti medicine
– Prevod dokumenata za imigraciju
– Overeni prevodi
– Prevodilac za sve prilike.

Prevodilačke usluge

Mi nudimo potpunu uslugu vezano za prevod:
– Prevod, revizija, lektura i korektura tekstova na turskom
– Prevod dokumenata sačinjenih u Microsoft Office
– Konverzija i prevod PDF dokumenata
– Overeni prevod za imigraciju
– Prevod video-snimaka i njihova transkripcija
– titlovanje na srpski jezik
– Formatiranje dokumenata

Naš tim prevodilaca pokriva širok spektar specijalnosti. Svi su provereni i svakog prevodioca lično poznajemo. Kontinuirano ih podstičemo i pomažemo da unaprede svoje znanje.

CAT alati (computer assisted translation – prevod pomoću kompjutera) osiguravaju pozdanost i konstantnost, stvarajući ili primenjujući memorije i terminološke baze za klijenta.

Pouzdan prevod – ISO17100:2015 i ISO9001:2015

sertifikacija ISO17100 ISO9001 turski TurkishHalifax je sertifikovan za standard ISO17100 za upravljanje uslugama prevođenja, kao i za standard ISO9001 – sistem za upravljanje kvalitetom.

Halifax je upravo završio prelazak sa standarda EN15038 na noviji i bolji standard za upravljanje prevodom ISO17100. Usklađivanje s ovim standardom uključuje sistematski pristup obezbeđivanju usluge (kao i kod ISO 9001), s mehanizmima za neprestano poboljšavanje što podrazumeva redovne provere od organa za sertifikaciju. Postoje takođe odredbe specifične za prevod kao što je odabir i testiranje prevodilaca i kombinacija usluga koje obezbeđuju dobar prevod.

Wikipedia ima sveobuhvatan opis, pročitajte ga na stranici: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_17100:2015

Serija standarda ISO900 stara se o sistemima za kvalitet upravljanja. Ona pomaže organizacijama da osiguraju da će ispuniti potrebe klijenata I drugih zainteresovanih strana ispunjujući pri tome zakonske i regulatorne zahteve vezane za proizvod. ISO 9001 se bavi zahtevima koje organizacije koje žele da ispune standard moraju ispuniti.

Pogledajte više na www.iso.org

EUATC / UPPS udruženje prevodilačkih kompanija Srbije

engleski euatcPrevodilačka agencija Halifax – Beograd je član Evropskog udruženja saveza prevodilačkih kompanija EUATC i Srpskog udruženja prevodilačkih kompanija SATC.