Prevodi sa srpskog jezika i na srpski jezik - pouzdano, na vreme, uz puno poštovanje poverljivosti podataka.

Sveobuhvatna usluga u domenu prevođenja i jezika uopšte, uz visokokvalitetno upravljanje prevodilačkim projektima.

Specijalizovani smo u brojnim oblastima, od farmaceutske i automobilske industrije, do finansija i prava.

Naš prevodilački tim čine brojni prevodioci različitih specijalnosti. Svi su prošli standardu proceduru testiranja i ugovaranja, i sve ih lično poznajemo. Konstantno radimo zajedno na unapređenju njihovih kvaliteta i veština.

Koristimo CAT alate (softver za podršku prevođenju) koji obezbeđuju konzistentnost u prevođenju, kreirajući ili koristeći klijentove terminološke baze. Koristimo memoQ serversko rešenje, kao i SDL Trados.

Koju kombinaciju usluga izabrati?

Postoji mnogo različitih vrsta dokumenata koji su klijentima potrebni u različite svrhe. Kao i u drugim sferama života, cena i kvalitet su dva glavna parametra koja se uzimaju u obzir.
Usluge prevođenja u skladu sa evropskim standardom EN 15038 obuhvataju standardni prevod sa nezavisnom jezičkom redakturom koju radi drugi prevodilac, na taj način obezbeđuje se proizvod visokog nivoa kvaliteta. Ove usluge se preporučuju za sve važne zvanične dokumente ili za materijal koji je namenjem izdavanju ili objavljivanju. (više detalja – Osiguranje kvaliteta)

A šta ćemo se vašim promotivnim materijalom? On određuje vaš imidž u spoljnom svetu i morate da budete sigurni da je vaša poruka prenešena na vrhunski način. Čak i najsitnije greške mogu da odaju loš utisak. Ovde se ne radi samo o ispravnoj gramatici: potreban je značajan stepen lokalizacije da bi se obezbedilo da poruka dopre do ljudi različitog kulturnog miljea i navika. Različite jezičke kulture traže potpuno različite izraze ili metafore. Kreativno pisanje i posebna pažnja koja se pridaje svakom detalju je pravi put do kvalitetnog marketinškog teksta.

Možda imate važan pravni dokument koji treba da se koristi na sudu. Dodatna stručna redaktura koju radi specijalizovani stručnjak-pravnik bi doprinela da se izbegnu problemi koji mogu da nastanu zbog različite upotrebe termina i fraza u ciljnoj jezičkoj kulturi ili u različitim pravnim sistemima.

Potreban vam je prevod finansijskih izveštaja vaše kompanije kako biste konkurisali za kredit? Tražite prevodioca koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti. Finansijski dokumenti zahtevaju precizan i specifičan prevod. I ovde bi takođe bila korisna stručna redaktura.
Obratite nam se, mi imamo profesionalce specijaliste koji su vam potrebni.

Pošaljite upit za ponudom i podelite sa nama vaše posebne zahteve. Mi ćemo vas posavetovati kako da dođete do najboljeg rešenja, bez nadoknade.

U određenim opisima, terminologija je preuzeta iz evropskog standarda EN15038.

Standardni pisani prevod
Kvalifikovani prevodilac radi na prevodu vodeći računa o:
- značenju
- terminologiji
- gramatici
- stilu, koji između ostalog uključuje registar i jezičke varijante
- lokalne konvencije
- ciljnu grupu i svrhu prevoda.

Jezička redaktura – drugi prevodilac pažljivo čita izvorni i ciljni tekst, upoređujući i proveravajući dokumente u svim potrebnim domenima.

Stručna redaktura – Stručnjak specijalista u datoj oblasti proverava terminologiju ciljnog teksta i registar za datu oblast.

Lektura – stilsko i jezičko doterivanje ciljnog teksta kako bi se osiguralo kvalitetno korišćenje jezika u ciljnom tekstu.

Overeni prevodi – štampani prevod je potpisan i overen od strane sudskog prevodioca.

Simultano prevođenje – prevodilac sluša govornika i istovremeno prevodi na ciljni jezik. Podrazumeva 2 prevodioca koji se smenjuju na 15 minuta.

Konsekutivno prevođenje – prevodilac zapisuje i reprodukuje govornikove reči na ciljnom jeziku u pauzama govora.

Lokalizacija – Tekst koji igra značaju ulogu u komunikaciji se analizira i iznova piše imajući u vidu originalnu izvornu i novu ciljnu grupu, njihove kulture, idiome, senzitivnost, i sl.

Kreativno pisanje – Zaboravite izvorni tekst, mi stvaramo novi tekst koji odgovara vašim uslugama i potrebama.

DTP – Novi tekst se razlikuje po formatu ili po dužini, čita se s desna u levo ili vertikalno, ili je jednostavno potrebno postići perfektan grafički efekat.