Halifax ima posebno iskustvo u pružanju prevodilačkih usluga iz oblasti prava koja su često usko povezana sa stručnom delatnošću svakog od klijenata. Neki od naših klijenata su:

Evropska Komisija

Kancelarija za evropske integracije

Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ)

Fond za humanitarno pravo

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Petrikić i partneri AOD

Uprava za zaštitu bilja

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Advokatska kancelarija Stanikić

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Ministarstvo kulture i informisanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde i državne uprave

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

 

 

european union       SEIO  

 

 

GIZ  

humanitarian law centre   OHMS   

Office for cooperation with Civil Society

  Advokat Stanikic    Petrikic and Partners

PPA              Government of Serbia