iso standards certificationHalifax je sertifikovan za upravljanje prevodilačkim uslugama prema zahtevima standarda ISO17100 / EN15038, kao i za upravljanje kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Halifax je upravo završio prelazak sa standarda prevodilackog menadžmenta EN15038 na noviji ISO17100.

Sertifikacija zahteva početnu proveru (audit) s ciljem da se proveri da li su svi sistemi uspostavljeni po standardu, a zatim slede redovne kontrolne provere. Proveru Halifaxa radi Bureau Veritas, jedna od najvećih svetskih sertifikacionih kuća.

ISO17100 / EN 15038

Poštovanje zahteva standarda obuhvata sistematski pristup pružanju usluga kao i za ISO 9001, sa mehanizmima za stalno unapređenje. Sertifikaciono telo sprovodi redovne provere. Postoje i odredbe koje su specifične za prevođenje, kao što su selekcija i testiranje prevodilaca i kombinacija usluga da bi se obezbedio dobar prevod.

Na primer, prevod u skladu sa EN15038 rade dva nezavisna prevodioca. Jedan radi prvu ruku prevoda, dok drugi proverava tekst, upoređujući izvorni i ciljni jezik radi značenja, stila, gramatike i drugih aspekata. Koliko god da je jedan prevodilac dobar, jednom kad se provuče neka greška nekad je nemoguće da je ta ista osoba uoči – drugi par očiju upravo pronalazi te greške. Ovaj način rada takođe obezbeđuje različite načine na koji jedan tekst može da se prevede. Prvi i drugi prevodilac mogu da razmatraju opcije i da se dogovore oko optimalnog rešenja za tekst, u zavisnosti od klijenta i čitalačke publike kojoj je namenjen.

ISO 9001: 2015

Standard je zasnovan na brojnim principima upravljanja kvalitetom kao što su fokusiranost na klijenta, rukovođenje, uključivanje ljudi, procesni pristup, sistemski pristup upravljanju, stalno unapređivanje, odlučivanje zasnovano na činjenicama, i uzajamno korisni odnosi sa partnerima. Primena ISO 9001 obezbeđuje da klijenti dobiju ujednačene, kvalitetne proizvode usluge.


ISO17100 / EN 15038

Rec je o standardu valjanosti razvijenom specijalno za pružaoce usluga prevođenja kako bi se obezbedila ujednačenost kvaliteta njihovih usluga. Objavio ga je 2006. godine CEN, Evropski komitet za standardizaciju (www.cen.eu), pod nazivom EN15038. Taj standard je prihvaćen širom sveta kao merilo kvaliteta, a sada je zamenjen standardom ISO 17100 na koji sertifikovane firme moraju preći kada im istekne sertifikat.

ISO 9001
Serija standarda ISO 9000 se tiče sistema upravljanja kvalitetom. Pomaže organizacijama da odgovore na zahteve/potrebe klijenata i drugih zainteresovanih strana, istovremeno poštujući sve zakonom propisane zahteve u vezi sa proizvodom. ISO 9001 obuhvata zahteve koje organizacije koje žele da rade po standardu moraju da ispune.

Više detalja na www.iso.org.