Halifax ima posebno iskustvo u pružanju prevodilačkih usluga iz oblasti medicine i farmacije. Neki od naših klijenata su:

Galenika AD

Medi-Group

Apave Vertech Serbia

Biomedica

Jedro Health Centre

SB Genomics

Alter Rights and Marketing

Yunycom

 

Galenika

Biomedica

 

 

Medi-GroupSB Genomix  

Apave Vertech  Jedro

 

 

Alter rights&marketing Yunycom