Halifax Consulting osnovali su 2001. u Beogradu međunarodni i domaći eksperti sa ciljem da aktivnim učešćem daju svoj doprinos razvojnom procesu Balkana kao regiona, a posebno Srbije…
Posetite našu veb stranicu http://halifaxconsulting.com