CSR, Društvena odgovornost

Halifax sprovodi program društvene odgovornosti, kroz koji sagledava načine na koje može dati svoj doprinos zajednici u kojoj radi. Skorašnje aktivnosti su bile usmerene na pomoć našoj opštini u jačanju kapaciteta civilnog sektora na toj opštini, kroz realizaciju obuka u planiranju i izradi projekata.
Takođe smo podržali dečije pozorište Čarapa u njihovim aktivnostima na podizanju svesti o zaštiti životne sredine. Uvek se trudimo da nađemo načine da naše iskustvo i znanje na pravi način upotrebimo za dobrobit lokalne zajednice.

Dečije pozorište Čarapa

Kažu da deca uče tako što gledaju šta mi radimo, a ne slušajući šta govorimo. Mi odrasli treba da pokažemo zašto je važno da čuvamo našu okolinu, drveće, vode… Izuzetno nam je drago što smo imali priliku da učestvujemo u prelepoj akciji “Kako su drvo i cvet spasili svet” dečjeg pozorišta “Čarapa” i podizanju svesti o zaštiti životne sredine među decom. Stare novine za besplatnu ulaznicu za predstavu! Limenke za besplatnu ulaznicu za predstavu! Bilo je vrlo zabavno!

Opština Čukarica

Opština Čukarica je beogradska opština na kojoj se nalazi naše sedište. Zajedno sa opštinskom administracijom pokrenuli smo inicijativu za podršku lokalnim organizacijama civilnog društva. Cilj je da im se pomogne u izradi kvalitetnih predloga projekata i na taj način povećaju mogućnosti njihovog finansiranja.
Halifax posluje na Čukarici, pa je bilo više nego prirodno krenuti od naše Opštine. Zajedno sa opštinarima pozvali smo nevladine organizacije da učestvuju u seriji radionica. Prva radionica je bila usmerena na mapiranje organizacija, njihove kratke prezentacije, te sagledavanje njihovih potreba i mogućnosti. Nastavili smo kroz interaktivne radionice u oblastima strateškog planiranja, komunikacije, projektnog planiranja, itd, imajući u vidu njihove resurse i kapacitete.
Organizacije su veoma različite, sa različitim interesovanjima, od ekologije, preko sporta, zdravlja, dece pa sve to umetnosti. Većinom su u pitanju male organizacije, sa nedovoljnim izvorima finansiranja i bez zaposlenih, ali sa dobrim idejama i velikom energijom i entuzijazmom.
Izuzetno pozitivna reakcija i odziv učesnika pokazuju da lokalna samouprava, privatni sektor i civilno društvo mogu da sarađuju na pravi način za dobrobit celokupne lokalne zajednice.

LICEULICE

Halifax i LICEULICE – bolji život za sve

Halifax po drugi put podržava LICEULICE, jedinu uličnu novinu u Srbiji.

LICEULICE je više od magazina. To je organizacija čije su raznovrsne aktivnosti na konkretan način doprinele socijalno-ekonomskoj inkluziji ranjivih grupa, odnosno onih koji su iz različitih razloga završili na marginama društva. Tokom prethodnih šest godina LICEULICE je pružilo podršku i obezbedilo posao za više od 200 marginalizovanih osoba, a sada je pred gašenjem. Gradski i državni fondovi su nedostupni, a donotorski fondovi su nestali.

Halifax je oduvek podržavao ovakvu vrstu aktivnosti. Verujemo da u današnjem svetu gde smo svi veoma zauzeti i gde se sve vrti oko posla, ovakve aktivnosti još više treba da dobiju na značaju. Ne smemo zaboraviti na ljude u našem okruženju, posebno ne na one na marginama društva koji tu pokušavaju da prežive. Njihovi životi su ponekad zaista teški.

I VI MOŽETE DA IH PODRŽITE!