Bankarstvo, finansije,osiguranje.

Halifax ima posebno iskustvo u pružanju prevodilačkih usluga iz oblasti bankarstva, finasija i osiguranja. Neki od naših klijenata su:

.